مس سونگون به صدر جدول رسید/ جدال کشاورز و شمسایی برنده نداشت