ارسال تخلفات دو شرکت زیر مجموعه موسسه صندوق بازنشستگی مس به کمیسیون اصل ۹۰

ارسال تخلفات دو شرکت زیر مجموعه موسسه صندوق بازنشستگی مس به کمیسیون اصل ۹۰
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۲ آبان ۱۳۹۹استبرقی، دبیر شورای هماهنگی ۱۱ تشکل‌های دانشجویی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو گفت: بعد از حضور مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران در کمیسیون اصل ۹۰ و درخواست این کمیسیون مبنی بر تهیه گزارشات تخلفات صورت گرفت و گزارشات دو شرکت زیر مجموعه موسسه صندوق بازنشستگی مس به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شد.

استبرقی گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران گزارش‌های تخلفات دو شرکت زیر مجموعه موسسه صندوق بازنشستگی مس و تخلفات صورت گرفته توسط نزدیکان یکی از نمایندگان کرمان را به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کرده و جریانات مطالبه گر و انقلابی منتظر اقدامات کمیسیون اصل ۹۰ در برخورد با این تخلفات هستند.

دبیر شورای هماهنگی ۱۱ تشکل‌های دانشجویی استان ادامه داد: در حال پیگیری هستیم که نمایندگان ۱۱ تشکل دانشجویی که پیش از این با ریاست سازمان بازرسی کل کشور نامه نگاری کرده بوند به دیدار ایشان بروند که ان شاء الله بزودی محقق می‌گردد.

وی از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواست که عملکرد نمایندگانی که با فشار منویات و دوستان خود را در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کنند و دنبال انتصاب مدیرانی هماهنگ با خود هستند را رصد و به آنان تذکر دهد.

استبرقی تاکید کرد: دراین شرایط سخت و جنگ نابرابر اقتصادی مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس باید به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند و با تصمیمات درست و بهنگام سختی و مشقاتی که بر مردم وارد شده است را کاهش دهند.

این فعال دانشجویی اضافه کرد: جریان انقلابی در چنین شرایطی اجازه نمی‌دهد معدود نمایندگانی وجه مجلس انقلابی را خراب کنند و قویا جلوی هر گونه فساد، آقا زادگی و ویژه خواری می‌ایستد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ آبان ۱۳۹۹
تابناک - ۱۲ آبان ۱۳۹۹