میرحسین موسوی عزادار شد

میرحسین موسوی عزادار شد
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۴ روز قبل

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس اخباری که منتشر شده حاجیه خانم سیده طاهره المدنی همسر حاج میراسماعیل موسوی خامنه به دیار حق شتافت.

۲۷۲۷

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز