نقص فنی پرواز تبریز - تهران و بازگشت به فرودگاه تبریز

آفتاب - ۲۲ آذر ۱۳۹۹

آفتاب‌‌نیوز :

بازگشت این هواپیما به دلیل نقص فنی بوده و خوشبختانه به سلامت در فرودگاه تبریز به زمین نشسته است.

به نقل از روابط عمومی اداره کل فرودگاه های آذربایجان شرقی، پرواز جایگزین با تاخیر انجام خواهد شد.

منابع خبر