مولکول‌های آب شانس طلایی نانوکاتالیست‌ها می‌شوند

مولکول‌های آب شانس طلایی نانوکاتالیست‌ها می‌شوند
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش خبرنگار فناوری خبرگزاری دانشجو، نانوکالیست‌های ساخته شده از طلا که روی اکسید فلزات پراکنده می‌شوند، نوید اکسیداسیون ترکیبات الکلی به مواد شیمیایی ارزشمند را می‌دهند. آن‌ها فعالیت‌های کاتالیست بالایی به ویژه در محلول‌‌های آبی دارند. گروه تحقیقاتی دانشگاه ورو بوخوم آلمان نقش مولکول‌های آب در تفکیک اکسیژن و واکنش‌های اکسایشی را توضیح می‌دهند

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز