حمایت گسترده از نامزد کویت برای احراز دبیرکلی اوپک

حمایت گسترده از نامزد کویت برای احراز دبیرکلی اوپک
تابناک
تابناک - ۹ دی ۱۴۰۰به گزارش ایسنا، دو منبع آگاه به رویترز گفتند: هیثم الغیث، نماینده سابق کویت در اوپک تنها نامزد برای سمت دبیرکل این گروه است.

یک منبع آگاه سومی هم اظهار کرد: انتظار می رود اوپک در نشست چهارم ژانویه (۱۴ دی) دبیرکل جدیدی انتخاب کند.

دوره فعالیت بارکیندوی نیجریه ای در سمت دبیرکل اوپک چهارم  ژوییه به پایان می رسد. وی اواسط سال ۲۰۱۶ عهده دار این سمت شد و در سال ۲۰۱۹ برای یک دوره سه ساله دیگر انتخاب شد.

بر اساس گزارش رویترز، بارکیندو اوپک را از یک دوره بی نهایت دشوار هدایت کرد که طی آن قیمتها چندین بار ریزش کرد و حتی در سال ۲۰۲۰ در زمان آغاز بحران شیوع کووید ۱۹ به زیر صفر سقوط کرد. وی همچنین به انعقاد توافق اوپک با تولیدکنندگان غیرعضو اوپک نظیر روسیه برای کاهش تولید جهانی نفت و متوازن کردن بازار از سال ۲۰۱۶ کمک کرد.

دبیرکل می تواند به مدت دو دوره سه ساله این سمت را بر عهده بگیرد و چهره عمومی اوپک در مجامع بین المللی و مسئول برگزاری دیدارها از جمله دیدارهای فوق العاده در شرایط حساس بازار خواهد بود. دبیرکل همچنین بر امور روزمره دبیرخانه اوپک در وین نظارت می کند. دبیرکل آینده در حالی که این سمت را بر عهده خواهد گرفت که اوپک و متحدانش شامل روسیه باید محدودیت عرضه تاریخی که در دوران پاندمی کووید ۱۹ به اجرا گذاشتند را با امید به احیای کامل اقتصاد جهانی، به طور کامل خاتمه دهند.

این مقام باید با رای ۱۳ عضو اوپک انتخاب شود به همین دلیل فرآیند انتخاب دبیرکل اغلب با اختلافات ژئوپلیتیکی روبرو می شود.

غیث چهره آشنایی برای وزیران اوپک است و از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ به عنوان نماینده کویت در اوپک خدمت کرد و ریاست کمیته فنی مشترک اوپک پلاس را برعهده داشت.

وی همچنین عضو و رییس هیات مدیره کمیته حسابرسی داخلی اوپک از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ بوده است.

منابع خبر

اخبار مرتبط