قضات در رسیدگی به جرائم سیاسی تفسیر مضیق از قانون را مبنا قرار می دهند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در رسیدگی به جرائم سیاسی قضات معمولا تفسیر مضیق از قانون را مبنا قرار می دهند، گفت: در اصلاحیه ای که در کمیسیون قضایی ارائه شده، تشخیص از قاضی گرفته و معیار مشخص شده است و اگر این معیارها وجود داشته باشد باید دادگاه با حضور هیات منصفه برگزار شود

منابع خبر