سایه سنگین رسوایی شنود مکالمات تلفنی بر روابط دو سوی اقیانوس اطلس

صدراعظم آلمان درباره شنود مکالمات تلفنی خود به اوباما اعتراض کرد اخبار روز
اخبار روز
یورو نیوز - ۲ آبان ۱۳۹۲

آمریکا روزهای ناخوشایندی را در روابطش با اروپا تجربه می کند. لوموند در گزارش خود از رصد مکالمات میلیون ها فرانسوی توسط ایالات متحده آمریکا خبر داد.…

    


منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز