اعتبار۲۳۰میلیاردی‌بودجه۱۴۰۰برای‌آزادراه تهران-شمال

تابناک - ۱۸ آذر ۱۳۹۹

بر اساس لایحه بودجه سال آینده ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که در قالب دو ردیف مجزا به مشارکت شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به نمایندگی از دولت در ساخت آزادراه تهران – شمال اختصاص پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ که هفته گذشته به مجلس تقدیم شد، دولت در دو ردیف بودجه جمعا ۲۳۰ میلیارد تومان برای مشارکت در آزادراه تهران-شمال در نظر گرفته است که البته این مبلغ هم به صورت خالص به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل نقل تخصیص داده نخواهد شد.

بر اساس جداول این لایحه، ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای مشارکت در احداث آزادراه تهران-شمال در نظر گرفته شده است که ۵۰ درصد بیشتر از مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای سال گذشته است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته هشت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر باید در سال‌های آینده به این مسئله اختصاص پیدا کند.

البته ذیل این جدول آمده است که اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در این جدول پس از کسر اعتبار ناشی از تبصره ۱۹ این قانون و سایر کسورات قانونی، ابلاغ، مبادله و تخصیص داده می شود. ابلاغ و تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مشمول تبصره ۱۹ این قانون مندرج در این جدول با توجه به مکلف بوده دستگاه های اجرایی، منوط به اجرای فرآیند تصریح شده در تبصره مذکور و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور است.

از سوی دیگر در جدول طرح‌های عمومی – خصوصی نیز دولت ۱۸۰ میلیارد تومان دیگر نیز به این شرکت اختصاص داده که از محل منابع عمومی برای مشارکت در احداث منطقه دوم آزادراه تهران – شمال هزینه کند.

آزادراهی که تا کنون حدود ۵۰ درصد چیشرفت فیزیکی در قطعه دوم داشته است و طولی حدود ۲۲ کیلومتر دارد. همچنین مقرر شده تا مسیر ۲۲ کیلومتری رفت این آزادراه به همراه جاده چالوس به صورت همزمان با جاده چالوس تا قبل از پایان دولت دوازدهم افتتاح  شود که حجم ترافیک این مسیر کاهش پیدا کرده و مردم سریعتر بتوانند از آزادراه تهران شمال استفاده کنند.

منابع خبر

اخبار مرتبط