عفو بین‌الملل: جان آرش صادقی در خطر است

صدای آلمان - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

سازمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت سلامتی آرش صادقی، زندانی سیاسی در ایران، هشدار داده و نوشته است که جان او به دلیل محرومیت از معالجات بعد از عمل سرطان در معرض خطر قرار دارد

منابع خبر