دستمزد کارگران حدود ۴۰ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد/ بازبینی دستمزد کارگران ضروری است/ افزایش دستمزد کارگران در میانه‌سال منع قانونی ندارد

فرصت استفاده از طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور
خبرگزاری مهر
خبرگزاری میزان - ۱۸ مهر ۱۴۰۰

عضو شورای عالی کار گفت: موکول کردن افزایش دستمزد کارگران به‌پایان سال روش صحیحی نیست و همواره تعیین دستمزد کارگران به شکلی بوده است که فاصله عمیقی بین حداقل هزینه‌های زندگی و حداقل دستمزد کارگران ایجادشده است و در حال حاضر با توجه به این فاصله دستمزد تعیین‌شده کارگران فقط ۳۷ تا ۴۰ درصد هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌دهد

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۹ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۹ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز