دستمزد کارگران حدود ۴۰ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد/ بازبینی دستمزد کارگران ضروری است/ افزایش دستمزد کارگران در میانه‌سال منع قانونی ندارد

فرصت استفاده از طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور
خبرگزاری مهر
خبرگزاری میزان - ۱۸ مهر ۱۴۰۰

عضو شورای عالی کار گفت: موکول کردن افزایش دستمزد کارگران به‌پایان سال روش صحیحی نیست و همواره تعیین دستمزد کارگران به شکلی بوده است که فاصله عمیقی بین حداقل هزینه‌های زندگی و حداقل دستمزد کارگران ایجادشده است و در حال حاضر با توجه به این فاصله دستمزد تعیین‌شده کارگران فقط ۳۷ تا ۴۰ درصد هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌دهد

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز