مجازات در انتظار متخلفین گروه‌های شبکه‌های اجتماعی

مجازات در انتظار متخلفین گروه‌های شبکه‌های اجتماعی
باشگاه خبرنگاران
باشگاه خبرنگاران - ۷ فروردین ۱۳۹۹

افرادی هنجار شکن در فضای مجازی به ویژه شبکه اجتماعی تلگرام، گروهی با نام یک شرکت معتبر تشکیل می‌دهند و اعلام می‌کنند با اضافه کردن ۱۰۰ نفر مبلغ قابل توجهی جایزه می‌دهند.

غلامرضا قنبری راد قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب  در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های

باشگاه خبرنگاران جوان
 از مشهد، گفت: افرادی هنجار شکن در فضای مجازی به ویژه شبکه اجتماعی تلگرام، گروهی با نام یک شرکت معتبر تشکیل می‌دهند و اعلام می‌کنند با ادد کردن ۱۰۰ نفر مبلغ قابل توجهی جایزه می‌دهند

او ادامه داد: سپس تصاویر جعلی از رسید مبالغ مبنی پرداخت وجه در گروه قرار می‌دهند و به محض افزایش گروه، اسم گروه را به "معرفی مطلقه... " تغییر می‌دهند و لینک یک کانال دیگر قرار می‌دهند که وارد کانال جدید با همین محتوا شوند.
قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب  گفت: در این سیکل جرایم رایانه متعددی محقق می‌ شود.
قنبری راد افزود: ساختن تصاویرجعلی سند پرداخت وجوه، که خود به نوعی جرم جعل داده شده و انتشار آن استفاده از داده مجعول و نشر اکاذیب مبنی بر پرداخت وجه و استفاده از عنوان شرکت و از جهت معرفی کردن افراد مطلقه و ..

"افرادی هنجار شکن در فضای مجازی به ویژه شبکه اجتماعی تلگرام، گروهی با نام یک شرکت معتبر تشکیل می‌دهند و اعلام می‌کنند با اضافه کردن ۱۰۰ نفر مبلغ قابل توجهی جایزه می‌دهند"دعوت و تحریک افراد به اعمال منافی عفت است.
او ادامه داد: توصیه می‌شود مردم به هیچ عنوان به چنین وعده‌هایی مبنی بر پرداخت وجه به جهت اضافه کردن دوستان و آشنایان به گروه توجه نکنند که موجبات مزاحمت برای عزیزانمان فراهم نکنیم.
انتهای پیام// ف. غ

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۷ فروردین ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۷ فروردین ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۷ فروردین ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۷ فروردین ۱۳۹۹