جزئیات مصاحبه معرفی شدگان تکمیل ظرفیت کنکور ۲ دانشگاه اعلام شد

جزئیات مصاحبه معرفی شدگان تکمیل ظرفیت کنکور ۲ دانشگاه اعلام شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، زمان و محل انجام مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیتهای عمومی از معرفی‌شدگان بومی استان‌های ایلام، البرز، بوشهر، تهران، سیستان و بلوچستان و خوزستان در رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ اعلام شد.

به دنبال اطلاعیه ۲۵ اسفند ۹۸ پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۹۸ که در ردیف ‌معرفی‌شدگان هر یک ‌از رشته‌های‌ تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان در مرحله تکمیل ظرفیت قرارگرفته‌اند، درصورتی که برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاینه مراجعه کرده و به عنوان پذیرفته‌شده ‌نهایی‌ هر یک از رشته‌های تحصیلی‌ تکمیل ظرفیت اعلام‌ قبولی شوند، مطابق ضوابط، قبولی‌ قبلی آنان‌ لغو شده و باید در رشته قبولی جدید (تکمیل ظرفیت) ثبت‌نام و ادامه تحصیل کنند.

بنابراین ، امکان بازگشت و ادامه تحصیل این دسته از پذیرفته‌شدگان در رشته قبولی قبلی میسر نیست. داوطلبان لازم است در این خصوص دقت و توجه لازم بعمل آورند.

داوطلبان بومی استان های اعلام شده که در ردیف معرفی ­شدگان قرارگرفته ­اند، چنانچه در مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش شرکت کنند و در ردیف پذیرفته ­شدگان نهایی رشته­ های مربوطه قرار بگیرند، در صورت شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ مجاز به انتخاب رشته­ های تحصیلی دوره روزانه نیستند.

اسامی پذیرفته‌شدگان نهائی رشته‌های مربوط پس از انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش و گزینش علمی نهایی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت ­های عمومی معرفی شدگان بومی استان‌های ایلام، البرز، بوشهر، تهران، سیستان و بلوچستان و خورستان در رشته­ های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان درمرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ در دو بخش مجزا خواهد بود.

الف) نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی گزینش

آن دسته از داوطلبان تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ را که اسامی آنان در ردیف معرفی­ شدگان هریک از رشته محل‌های دانشگاه فرهنگیان اعلام شده است باید موارد زیر را رعایت کنند:

پس از تهیه نسخه پرینت «فرم اطلاعات فردی» از سایت سازمان سنجش آموزش کشور (فرم شماره ۱)، نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس و مدارک خواسته شده در فرم مزبور اقدام و به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان انتشار این اطلاعیه، به وسیله پست پیشتاز به هسته گزینش آموزش و پرورش استان بومی خود ( نشانی مندرج در جدول شماره ۱) ارسال کنند.

لازم است در تکمیل «فرم اطلاعات فردی» دقت کافی معمول شود و مسئولیت هر گونه نقص و... در تکمیل فرم، به عهده داوطلب است.

عدم تکمیل فرم و یا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزینش آموزش و پرورش استان بومی، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه های مذکور بوده و برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

معرفی شدگان تکمیل ظرفیت موظفند علاوه بر حضور در مصاحبه اختصاصی براساس استان بومی، طبق بخش «نحوه تکمیل و ارسال فرم اطلاعات بررسی صلاحیت های عمومی گزینش» در اسرع وقت با در دست داشتن فرم شماره (۱) و سایر مدارک مربوط، جهت طی مراحل بررسی صلاحیت ­های عمومی و مصاحبه گزینش ضمن هماهنگی قبلی، به هسته گزینش آموزش و پرورش استان بومی خود (تلفن و نشانی مندرج در جدول شماره ۱) مراجعه کنند.

حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته­ های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می­ شود. مسئولیت آن نیز صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

ب): اقدامات لازم برای انجام بخشی از مراحل گزینش و مصاحبه اختصاصی

مصاحبه جزئی از شرایط قانونی در مراحل آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان است و انجام مصاحبه اختصاصی، صرفاً در مهلت مقرر مندرج در این اطلاعیه امکان پذیر است. انجام مصاحبه مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده، تحت هر شرایطی به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

معرفی شدگان دقت کنند چنانچه تغییری در مراکز مجری مصاحبه ایجاد شود متعاقبا از طریق اداره کل آموزش وپرورش استان بومی داوطلب اعلام خواهد شد.

عدم حضور در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه وسایر مراحل گزینش آن به هر دلیل،به منزله انصراف از تحصیل در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان تلقی می شود و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.
از معرفی شدگانی مصاحبه اختصاصی به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه شماره (۲) راهنمای انتخاب رشته و دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ و اطلاعیه ­های اصلاحی بعدی سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور باشند.

"باید نسبت به تکمیل فرم پذیرش در مرکز مجری مصاحبه اختصاصی و فرم اطلاعات فردی در هسته گزینش استان بومی (فرم های شماره ۱ و ۲) اقدام کنند"در غیر این صورت انجام مصاحبه علمی - اختصاصی، منتفی خواهد بود.

شرایط شامل (کسب نمره علمی کل ۶۵۰۰ و بالاتر در زیرگروه گروه آزمایشی مربوط برای مجاز شدن برای انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل کل ۱۴ در دوره متوسطه­ دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم)، برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداکثر سن ۲۲ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (متولدین اول مهر ۷۶ به بعد) است و شرط حداقل معدل و حداکثر سن، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد کرد.

ویژگی­ های جسمانی معرفی شدگان چندبرابر با رعایت بند ۸ بخش ‹ج› شرایط اختصاصی شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی، باید توسط پزشک معتمد واجد شرایط آموزش وپرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تأیید قرارگیرد. در غیر این صورت انجام مصاحبه امکان پذیر نخواهد بود.

معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش وپرورش جهت بررسی صلاحیت ­های عمومی، اختصاصی و همچنین بررسی ویژگی‌های جسمانی به منزله قبولی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تلقی نمی شود.

درصورت تأیید صلاحیت ­های افراد معرفی شده از سوی آموزش و پرورش (موفقیت درمصاحبه اختصاصی و تایید صلاحیت­ های عمومی )، گزینش علمی نهایی آنان در مقایسه با سایر داوطلبان آزمون، براساس ضوابط و نمرات علمی که در آزمون کتبی (کنکور) کسب کرده اند و با در نظرگرفتن اولویت‌های انتخابی داوطلب، توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد گرفت.

با توجه به اصلاحات دفترچه شماره (۲) آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ به داوطلبان معرفی شده برای انجام مصاحبه تخصصی، توصیه می شود اصلاحات بعدی دفترچه مزبور را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به دقت مطالعه کرده و براساس آخرین اصلاحات اعلام شده، برای مصاحبه اختصاصی اقدام کند.

داوطلبان معرفی شده درصورت عدم تمایل به تحصیل در کد رشته محل انتخابی دانشگاه فرهنگیان می­ توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست کتبی، نسبت به انصراف از تحصیل در دانشگا ه ­های مزبور اقدام نموده و یا درمراحل مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی شرکت نکنند.

داوطلبی که در شهریورماه سال ۱۳۹۸ برای رشته­ های متمرکز دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی معرفی شده لیکن به دلیل نداشتن شرط «معدل، سن و معاینات پزشکی» مطابق مفاد شرایط وضوابط مندرج دفترچه بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته­ های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸، از سوی آموزش وپرورش مورد تأیید قرار نگرفته‌اند. چنانچه در مرحله تکمیل ظرفیت در ردیف معرفی شدگان قرار گیرند از مراجعه برای انجام فرایند مصاحبه به دلیل غیر واجدشرایط بودن، خودداری کنند.

چنانچه داوطلبی در این مرحله به آموزش وپرورش معرفی شده باشد که ویژگی‌های جسمانی داوطلب، نسبت به مراحل قبلی آزمون تغییر کرده است موضوع مجدداَ توسط مرکز مجری مصاحبه صرفاً برای رشته­ های مرحله تکمیل ظرفیت (حسب معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش آموزش کشور) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

تغییر رشته وگرایش، تغییر اولویت، تغییر دوره تحصیلی، انتقال وجابه جایی در بین دانشگاه ها و بالعکس در بدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستی خانواده، فوت والدین وغیره ... ممنوع است.

مسئولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومی واختصاصی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ و مفاد اطلاعیه ۲۳ بهمن ۹۸ سازمان سنجش آموزش کشور برای مرحله تکمیل ظرفیت از سوی کلیه داوطلبان متقاضی و همچنین مقررات نظام وظیفه عمومی (داوطلبان ذکور) در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.

محل تحصیل پذیرفته شدگان پس از ثبت نام قطعی، توسط پردیس ها در واحدهای تابعه (سطح استان) طبق جدول شماره (۱) صفحه ۳ بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ تعیین خواهد شد.

جهت شرکت در مصاحبه به همراه داشتن اصل و تصویر مدارک (کارت ملی، شناسنامه، دفترچه درمانی - درصورت وجود- دیپلم ویا گواهی تأیید شده که معدل کل درآن قید شده است ) و یک قطعه عکس ۴ ×۳ که درسال جاری گرفته شده باشد (ترجیحاً عکسی که موقع ثبت نام در آزمون از طریق پست الکترونیکی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شده است)، الزامی است.

زمان مصاحبه معرفی شدگان: انجام مصاحبه بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش استان بومی داوطلب در فاصله زمانی روز یک شنبه ۱۸ خرداد تا روز چهارشنبه ۱۸ تیر ۹۹ خواهد بود.

زمان دقیق انجام مصاحبه از داوطلبان معرفی­شده، به وسیله مرکز مجری مصاحبه، تعیین خواهد شد.

معرفی شدگان موظفند با مراجعه به سایت مرکز مجری مصاحبه و یا اداره کل آموزش و پرورش استان بومی از زمان و مکان دقیق مصاحبه مطلع شوند.

معرفی شدگان لازم است قبل از روز یک شنبه ۱۸ خرداد از طریق سایت اینترنتی و تلفن پردیس مجری مصاحبه، از روز و ساعت دقیق مصاحبه خود مطلع شوند.

براساس ردیف ۱۱ جدول تعرفه های آزمون سراسری، موضوع مصوبه هئیت وزیران در جلسه ۱۸ آذر ۹۸ به شماره ابلاغی ۱۲۴۴۱۵/ت ۵۵۷۷۸هـ تاریخ ۲۱ آذر ۹۷ هریک از داوطلبان معرفی شده بارعایت موارد فوق، مبلغ ۳۴۰ هزار ریال به حسابی که در زمان مصاحبه اختصاصی اعلام می شود واریز کرده و اصل فیش واریزی را به مرکز مجری مصاحبه تحویل دهند.

از داوطلبانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته کرده اند مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی به عمل نخواهد آمد. بنابراین این گونه داوطلبان از واریز مبلغ مزبور خودداری کنند، مبلغ واریزی برگشت داده نمی شود.

چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام، تحصیل و یا استخدام آزمایشی و قطعی، قبولی وی لغو می­ شود و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارتهای ناشی از آن خواهد بود.

با توجه بند ۳ اطلاعیه ۲۳ بهمن ۹۸ پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۳۹۸ در هر یک از کد رشته‌های تحصیلی دارای بورسیه و یا شرایط خاص که به دستگاه‌های اجرایی تعهد خدمت دارند و همچنین پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که متعهد خدمت وزارت آموزش و پرورش هستند، مجاز به ثبت‌نام و شرکت درگزینش رشته‌های تحصیلی مرحله تکمیل ظرفیت نبودند بر این اساس در صورت معرفی به آموزش و پرورش از مراحل مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت­ های عمومی حذف خواهند شد.

از داوطلبان درخواست می ‏شود جهت انجام مصاحبه اختصاصی در روز و تاریخ تعیین شده در این اطلاعیه و با درنظر گرفتن تذکر زیر جدول بند (۱۳)، به محل تعیین شده مراجعه کنند.

کلیه معرفی شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان مکلفند، فرم «اعلام آمادگی برای پذیرش و انجام مصاحبه اختصاصی (فرم شماره ۲)» را تکمیل و در زمان مراجعه برای انجام مصاحبه اختصاصی (در مهلت مقرر) به مرکز مجری مصاحبه در استان بومی خود تحویل دهند. داوطلبانی که دارای مصاحبه قبلی بوده و حدنصاب لازم را کسب کرده­ اند، صرفاً فرم مزبور را تکمیل و به مرکز مجری مصاحبه تحویل دهند.

داوطلبی که در شهریورماه و یا مهرماه سال ۱۳۹۸ برای رشته­ های مختلف تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی معرفی شده و صلاحیت عمومی و تخصصی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار گرفته است. باید نسبت به تکمیل فرم پذیرش در مرکز مجری مصاحبه اختصاصی و فرم اطلاعات فردی در هسته گزینش استان بومی (فرم های شماره ۱ و ۲) اقدام کنند. عدم مراجعه به هر یک از مراکز مزبور (هسته گزینش و پردیس مجری مصاحبه اختصاصی)، به منزله انصراف از رشته ­های تکمیل ظرفیت، تلقی خواهدشد.

به موجب کارنامه نهایی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برای رشته­ های متمرکز شهریور ماه سال ۱۳۹۸ صادر شده و در کارنامه نهایی آنان برای برخی از کدرشته محل‌های انتخابی، کد (۵) به مفهوم عدم تأیید صلاحیت ­های عمومی درج شده است، چنانچه این داوطلبان نسبت به گزینش درخواست رسیدگی مجدد کرده باشند و متعاقب آن در رشته ­های مرحله تکمیل ظرفیت نیز شرکت کرده اند، درصورت اعلام قبولی همزمان برای دو رشته، ملاک برای تحصیل رشته­ های تکمیل ظرفیت خواهد بود.

در صورت قبولی نهایی داوطلبان در گزینش نهایی کدرشته محل های مربوط به مرحله تکمیل ظرفیت، قبولی قبلی آنان «کان‌لم یکن» تلقی خواهد شد.

بعد از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت، انصراف از رشته قبولی جدید جهت تحصیل در رشته قبلی، امکان پذیر نخواهد بود.

منابع خبر

اخبار مرتبط

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹