نحوه اجرای تسهیلات انتقال فرزندان اعضای هیات علمی در کنکور ۱۴۰۰

نحوه اجرای تسهیلات انتقال فرزندان اعضای هیات علمی در کنکور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی برای کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ فرزندان اعضای هیأت علمی فقط می‌توانند در صورت احراز شرایط انتقال یابند و تسهیلات تغییر رشته حذف شده است.

پیش از این دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی با امضای دکتر منصور غلامی وزیر علوم، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت و دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای اعمال در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ و بعد از آن ابلاغ شده بود.

با توجه به اصلاحیه تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۹، دستورالعمل اجرایی تاریخ ۱۴ مردادماه ۹۲ مصوبه مذکور در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی به امضای دکتر منصور غلامی وزیر علوم، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت و دکتر محمدمهدی طهرانچی رسید و این دستورالعمل اجرایی طی نامه شماره ۴۲۶۷۹/۴۱۱۰۴ تاریخ ۱۸ تیرماه ۹۹ معاون حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ شده است.

این دستورالعمل اجرایی برای استفاده پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۹ و بعد از آن ملاک عمل است و بنابراین برای کنکور ۱۴۰۰ نیز بر این اساس باید عمل شود.

جزئیات دستورالعمل جدید تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی در کنکور ۱۴۰۰

۱) دانشگاه: منظور از دانشگاه کلیه مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هستند که با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و یا با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده‌اند.

۲) مقطع: منظور از مقطع در این دستورالعمل مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای است که از طریق آزمون‌های سراسری دانشجو می‌پذیرند.

تبصره: تسهیلات این بخشنامه مشمول آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری تخصصی و دستیاری رشته‌های علوم پزشکی نیست.

۳) دوره: منظور از دوره در این دستورالعمل دوره‌های تحصیلی روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غیرانتفاعی، پیام نور، پردیس خودگردان (بین الملل)، ظرفیت مازاد، نیمه حضوری، مجازی، مشترک و دوره‌های دانشگاه آزاد اسلامی است.

۴) گروه آزمایشی: منظور از گروه آزمایشی یکی از پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری و یا گروه‌های آزمون‌های کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و جامع علمی - کاربردی است.

۵) حدنصاب: حدنصاب نمره علمی لازم، برای انتقال ۹۰ درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضا است و تمامی شرایط و ضوابط آزمون (مانند بومی پذیری، سهمیه بندی، جنسیت و …) اعمال می‌شود.

پذیرفته شدگان سهمیه رزمندگان و ایثارگران (رزمندگان، شاهد، جانبازان، آزاددگان، فرزندان و همسران آنان) برای استفاده از این تسهیلات باید حدنصاب نمره در سهمیه آزاد را کسب کنند.

۶) عضو هیأت علمی: اعضای هیأت علمی اعم از شاغل، بازنشسته یا متوفی (در دو حالت اخیر باید به هنگام بازنشستگی یا فوت حسب مورد شرایط لازم ذیل را داشته باشند) که مشمول این دستورالعمل هستند، عبارتند از:

الف) اعضای هیأت علمی وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»: تمامی اعضای هیأت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی و یا پیمانی به شرط داشتن دو سال کار هیأت علمی به صورت پیمانی در صورتی که گزینش علمی و عمومی آنان توسط یکی از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت انجام شده باشد.

تبصره: اعضای هیأت علمی مشمولین تعهدات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که فرآیند جذب را طی کرده و حکم هیأت علمی پیمانی با پایه ۳ و بیشتر برای آنها صادر شده است، مشمول استفاده از این تسهیلات هستند.

ب) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به سایر وزارتخانه‌ها و نهادها، اعم از نظامی و غیرنظامی و همچنین مؤسسات غیرانتفاعی: تمام اعضای هیأت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی این دانشگاه‌ها و مؤسسات در صورتی که گزینش علمی و عمومی آنان توسط یکی از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت انجام شده باشد. ایشان باید حکم کارگزینی ممهور به مهر هیئت ممیزه مرکزی را ارائه کنند.

ج) اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی: تمامی اعضای هیأت علمی تمام وقت (حداقل ۳۲ ساعته)، رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی یا پیمانی با شرط داشتن ۲ سال سابقه کار هیأت علمی به صورت پیمانی تمام وقت در صورتی که گزینش علمی و عمومی آنان توسط یکی از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت انجام شده باشد. ایشان باید حکم کارگزینی ممهور به مهر هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی را ارائه کنند.

تبصره ۱: سایر اعضای هیأت علمی به جز موارد تعریف شده در بندهای الف، ب و ج نمی‌توانند از تسهیلات این بخشنامه استفاده کنند.

تبصره ۲: اعضای هیأت علمی باید دقیقاً در زمان قبولی فرزند خود حائز شرایط استفاده از تسهیلات باشند، در غیراینصورت نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

چنانچه بعد از اتمام مهلت استفاده از این تسهیلات (حداکثر یک ترم پس از اعلام نتایج داوطلبان) عضو هیأت علمی شرایط و ضوابط لازم جهت برخورداری از تسهیلات مربوط را کسب کند، نمی‌تواند از این تسهیلات برخوردار شود.

۷) دانشگاه مبدا و مقصد: منظور از دانشگاه مبدا، محلی است که داوطلب در آنجا قبول شده و دانشگاه مقصد، محلی است که داوطلب می‌خواهد به آنجا منتقل شود.

ضوابط انتقال در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰

پذیرفته شدگان آزمون سراسری می‌توانند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت (ترجیحاً دانشگاه محل خدمت) عضو هیأت علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی حسب مورد با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه آزاد اسلامی مطابق با ضوابط جدول انتقال بدهند.

انتقال هنگامی امکان پذیر است که داوطلب حدنصاب علمی را برای کدرشته محل مورد تقاضا دارا باشد و از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد در همان رشته و همان گرایش و همان مقطع و همان گروه آزمایشی انجام می‌شود.

جدول نحوه انتقال تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی

دوره قبولی دوره معرفی روزانه به همه دوره‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی (در رشته محل‌هایی که پذیرش آنها توسط سازمان سنجش انجام می‌شود) شبانه (نوبت دوم) به همه دوره‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی (در رشته محل‌هایی که پذیرش آنها توسط سازمان سنجش انجام می‌شود) به جز دوره روزانه پیام نور پیام نور غیرانتفاعی غیرانتفاعی - مجازی غیرانتفاعی نیمه حضوری نیمه حضوری مجازی مجازی پردیس خودگردان - ظرفیت مازاد پردیس خودگردان - ظرفیت مازاد - دانشگاه آزاد اسلامی (در رشته محل‌هایی که پذیرش آنها توسط سازمان سنجش انجام می‌شود) مشترک مشترک دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی (در رشته محل‌هایی که پذیرش آنها توسط سازمان سنجش انجام می‌شود) پردیس خودگردان - ظرفیت مازاد

ممنوعیت‌های انتقال در دستورالعمل تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی

انتقال در دوره‌های مختلف طبق جدول بالا صورت می‌پذیرد و انتقال از نوبت دوم (شبانه) به روزانه، از مقطع پایین‌تر به مقطع بالاتر، از دوره‌های غیرحضوری، نیمه حضوری و مجازی به دوره حضوری، از دانشگاه‌های غیردولتی وابسته به وزارتین (به جز رشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش آنها توسط سازمان سنجش انجام می‌شود) ممنوع است.

تذکر مهم: انتقال فقط به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیأت علمی و در صورت عدم وجود رشته به دانشگاه نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی امکان پذیر است.

تبصره ۱: برای انتقال به رشته محل‌ها یا موسساتی که با شرایط خاصی دانشجو می‌پذیرد (مانند مؤسسات وابسته به سایر وزارتخانه‌ها) دارا بودن شرایط خاص رشته یا مؤسسه مقصد ضروری است و تأیید شرایط مورد نظر با مؤسسه مقصد است.

تبصره ۲: انتقال در یک شهر امکان پذیر نیست.

تبصره ۳: اگر فرزند هیأت علمی دارای حدنصاب لازم برای انتقال به شهر محل خدمت والدین بناشد، می‌تواند به دانشگاهی که حدنصاب آن را دارا است (ترجیحاً دانشگاه نزدیک تر به شهر محل خدمت انتقال یابد.

تبصره ۴: انتقال پذیرفته شدگان دوره‌های مناطق محروم، فرهنگیان، دارای تعهد خدمت و سهمیه‌های خاص (مانند سهمیه مناطق زلزله زده و سیل زده) باید استفاده از این تسهیلات ممنوع است.

تبصره ۵: امکان معرفی به رشته محل‌های مناطق محروم، تربیت معلم، فرهنگیان، دارای تعهد خدمت و سهمیه خاص (مانند سهمیه مناطق زلزله زده و سیل زده و قانون برقراری عدالت آموزشی) وجود ندارد.

تبصره ۶: با توجه به محدودیت ظرفیت و تقاضای زیاد، انتقال به رشته محل‌های واقع در استان تهران برای اعضای هیأت علمی که محل جغرافیایی محل خدمت آنها استان تهران نیست، امکان پذیر نیست.

تبصره ۷: اعضای هیأت علمی بازنشسته یا فوت شده، محل سکونت برای اعضای هیأت علمی مأمور به خدمت یا مأمور به تحصیل، محل مأموریت در نظر گرفته می‌شود. این افراد باید سند سکونت و حکم حداقل یکسال مأموریت را ارائه دهند.

تبصره ۸: انتقال از رشته‌هایی که صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) پذیرش دانشجو انجام می‌شود به رشته‌هایی که براساس آزمون پذیرش دانشجو صورت می‌پذیرد، ممنوع است.

نحوه اجرای دستورالعمل انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی

پس از اعلام رسمی اسامی پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیأت علمی برای انتقال فرزند خود، اقدام به تهیه مدارک لازم کرده و حسب مورد به سامانه‌های مربوطه سازمان سنجش آموزش کشور (برای رشته محل‌هایی که پذیرش آن توسط سازمان سنجش انجام شده است) یا مرکز سنجش و پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی (برای رشته محل‌هایی که پذیرش آن توسط دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است) مراجعه می‌کند.

برای اجرای هر چه بهتر این دستورالعمل و جلوگیری از بروز مشکلات مختلف برای اساتید به شرح زیر عمل می‌شود:

۱) پذیرفته شدگان آزمون سراسری: پس از اعلام رسمی اسامی پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، عضو هیأت علمی اقدام به تهیه مدارک لازم کرده و اسکن آنها را نیز تهیه می‌کند. سپس از طریق سامانه اینترنتی مربوطه اقدام به ثبت نام و ارسال مدارک می‌کند.

نتیجه بررسی از طریق سامانه به متقاضی اعلام می‌شود.

"سپس از طریق سامانه اینترنتی مربوطه اقدام به ثبت نام و ارسال مدارک می‌کند.نتیجه بررسی از طریق سامانه به متقاضی اعلام می‌شود"پس از صدور معرفی نامه داوطلب بر اساس برنامه زمانی که از طریق سامانه اعلام می‌شود باید با اصل مدارک برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه کند.

تبصره: انتقال به دانشگاه‌های واقع در شهر تهران؛ فقط برای اعضای هیأت علمی که محل جغرافیایی خدمت آنها استان تهران است و یا مشمول تبصره ۸ بند ۲ با محل سکونت یا محل مأموریت استان تهران هستند، امکان پذیر است.

در صورتی که با توجه به مفاد این دستورالعمل خواستار انتقال به یکی از دانشگاه‌های شهر تهران باشند و سایر شرایط مندرج در این دستورالعمل را دارا باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

* سازمان سنجش پس از اخذ کلیه تقاضاها با توجه به ظرفیت هر یک از کدرشته محل‌ها در دانشگاه‌های مختلف شهر تهران در همان دوره و رشته بر اساس نمره کل اکتسابی در زیر گروه مربوطه در آزمون و محل خدمت عضو هیأت علمی نسبت به توزیع داوطلبان در بین دانشگاه‌هایی که آن رشته را دارند اقدام می‌کند.

در صورت عدم وجود ظرفیت امکان معرفی داوطلب وجود ندارد. فرزند عضو هیأت علمی در صورتی که واجد شرایط باشد به صورت مازاد ظرفیت به دانشگاه معرفی می‌شود و برای معرفی به دانشگاه محل خدمت والدین خود اولویت دارد.

۲) پذیرفته شدگانی که نتایج آنها توسط دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌شود: دانشگاه آزاد اسلامی موظف است نسبت به انتقال پذیرفته شدگان آن دانشگاه که نتایج آنها توسط دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌شود بر اساس این دستورالعمل اقدام کند.

پس از اعلام رسمی اسامی پذیرفته شدگان از سوی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیأت علمی برای انتقال فرزند خود که در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده است اقدام تهیه مدارک لازم کرده و به مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد مراجعه می‌کند.

استفاده از مفاد این دستورالعمل فقط برای یکبار به ازای هر بار قبولی در آزمون مجاز است و حداکثر تا پایان ترم اول امکان پذیر است. پس از تهیه معرفی نامه مربوط، تغییر کد محلی که داوطلب به آن معرفی شده است، امکان پذیر نیست.

انتقال در مراحل تکمیل ظرفیت در صورتی امکان پذیر است که داوطلب قبل از آن از تسهیلات بخشنامه استفاده نکرده باشد.

داوطلبی که در رشته‌های دارای شرایط خاص مربوط به نهادها یا رشته‌های نیمه متمرکز که دارای تعهد خدمت بوده پذیرفته شده باشد، در صورت موافقت نهاد مذکور و داشتن شرایط می‌تواند انتقال دهد.

فرزند عضو هیأت علمی که توسط این آئین نامه به یک دانشگاه انتقال می‌یابد در صورتی که بخواهد با استفاده از سایر آئین نامه به دانشگاه دیگری انتقال دهد باید حد نصاب لازم برای انتقال را داشته باشد.

تسهیلات این بخشنامه منحصراً مختص فرزندان اعضای هیأت علمی است و افراد تحت تکفل (غیر از فرزند) یا تحت قیومیت ایشان نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

فرزندان اعضای هیأت علمی که مشمول استفاده از آئین نامه‌های دیگری نیز هستند فقط می‌توانند از یکی از آئین نامه‌ها استفاده کنند.

دانشگاه‌ها یا واحدهای دانشگاهی موظف هستند از فرزندان اعضای هیأت علمی که بر اساس این دستورالعمل حسب مورد از طرف سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه آزاد اسلامی معرفی می‌شوند، ثبت نام به عمل آورند.

دانشگاه مقصد موظف است اصل مدارک داوطلبان را با تصاویر و فایل اطلاعات ارسال شده بر روی پرتال سازمان سنجش آموزش کشور تطبیق داده و در صورت تأیید نسبت به ثبت نام آنها اقدام کند. در صورت وجود هرگونه مغایرت در مدارک، امکان ثبت نام توسط دانشگاه وجود ندارد و مراتب توسط دانشگاه جهت بررسی به سازمان سنجش اعلام می‌شود.

هیچکدام از داوطلبانی که با استفاده از این تسهیلات حسب مورد توسط سازمان سنجش یا دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی معرفی می‌شوند نیاز به ثبت نام در دانشگاه مبدا ندارند و به صورت مستقیم به دانشگاه مقصد مراجعه می‌کنند و دانشگاه مقصد باید از آنها ثبت نام به عمل آورد و اخذ شهریه از معرفی شدگان دوره روزانه در دانشگاه مبدا و مقصد و در دانشگاه مبدا در تمامی دوره‌ها ممنوع است.

منابع خبر

اخبار مرتبط