شهر «منبج» سوریه به طور کامل آزاد شد

دیپلماسی ایرانی - ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

نیروهای دموکراتیک کرد سوریه، توانستند شهر «منبج» در استان «حلب» را به طور کامل از اشغال تروریست های داعش خارج کنند.

به گزارش فارس، با آزادی آخرین خیابان ها و مراکز تحت اشغال تروریست های داعش، شهر «منبج» پس از ۷۳ روز عملیات نظامی آزاد شد.

بعد از محاصره کامل تروریست ها در منطقه «السرب» سرانجام ساعتی قبل نیروهای کرد سوریه موفق شدند بطور کامل منطقه را پاکسازی کنند و سپس عملیات پاکسازی خیابان های مجاور منطقه و مرکز خرید و منطقه فرهنگی را آغاز کردند.
 

تروریست ها طبق پیش بینی بدلیل نبود خانه و ساختمان متراکم و نبود مکانی برای مخفی شدن و وجود فضای باز بسرعت در مقابل نیروهای کرد شکست خوردند و سرانجام نیروهای کرد موفق شدند شهر را بطور کامل پاکسازی کنند

منابع خبر