جدول| آمار انتخابات ریاست‌جمهوری به تفکیک استان‌ها؛ کمترین و بیشترین مشارکت در کدام شهرها بود؟

آفتاب - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

آفتاب‌‌نیوز :

آمار انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۴ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک استانی اعلام شد.

در جداول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۴ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک هر استان ذکر شده‌است:

در حال تکمیل...

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان آذربایجان شرقی

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان آذربایجان شرقی

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان آذربایجان غربی

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان آذربایجان غربی

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان اردبیل

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان اردبیل

میزان مشارکت

۵۴.۳ درصد

میزان کل آرا

۵۴۲۹۲۶

سیدابراهیم رئیسی

۳۰۷۳۹۳

محسن رضایی

۵۴۱۵۲

عبدالناصر همتی

۸۸۱۹۸

امیرحسین قاضی‌زاده

۲۰۳۰۰

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان اصفهان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان اصفهان

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان البرز

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان البرز

میزان مشارکت

۴۲ درصد

میزان کل آرا

۷۳۳۱۷۰

سیدابراهیم رئیسی

۲۶۴۸۲۲

محسن رضایی

۳۸۹۴۶

عبدالناصر همتی

۳۲۸۰۱

امیرحسین قاضی‌زاده

۲۱۱۸۸

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان ایلام

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان ایلام

میزان مشارکت

۶۳ درصد

میزان کل آرا

۲۸۵۱۹۴

سیدابراهیم رئیسی

۱۵۶۶۲۵

محسن رضایی

۴۰۶۰۰

عبدالناصر همتی

۲۲۵۴۴

امیرحسین قاضی‌زاده

۷۵۶۰

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان بوشهر

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان بوشهر

میزان مشارکت

۵۷.۸ درصد

میزان کل آرا

۴۶۱۲۶۹

سیدابراهیم رئیسی

۳۱۰۴۵۹

محسن رضایی

۴۳۰۶۹

عبدالناصر همتی

۳۲۰۰۸

امیرحسین قاضی‌زاده

۱۰۴۷۱

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان تهران

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان تهران

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

۲۱۵۹۵۰۴

محسن رضایی

۳۱۴۷۷۲

عبدالناصر همتی

۳۹۵۲۱۱

امیرحسین قاضی‌زاده

۱۷۸۲۵۲

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان چهارمحال و بختیاری

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان چهارمحال و بختیاری

میزان مشارکت

۵۲ درصد

میزان کل آرا

۳۹۵۰۱۵

سیدابراهیم رئیسی

۱۸۷۷۴۳

محسن رضایی

۱۵۳۸۲۶

عبدالناصر همتی

۱۴۰۳۲

امیرحسین قاضی‌زاده

۷۴۴۱

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان خراسان جنوبی

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان خراسان جنوبی

میزان مشارکت

۷۴ درصد

میزان کل آرا

۴۲۲۵۹۹

سیدابراهیم رئیسی

۳۴۳۱۰۶

محسن رضایی

۱۷۲۶۰

عبدالناصر همتی

۲۳۲۲۰

امیرحسین قاضی‌زاده

۱۲۳۴۹

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان خراسان رضوی

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان خراسان رضوی

میزان مشارکت

۵۴.۹ درصد

میزان کل آرا

۲۵۳۶۲۴۲

سیدابراهیم رئیسی

۱۸۶۲۳۸۶

محسن رضایی

۱۳۸۴۵۲

عبدالناصر همتی

۱۳۵۲۷۳

امیرحسین قاضی‌زاده

۱۰۴۹۱۵

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان خوزستان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان خوزستان

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان زنجان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان زنجان

میزان مشارکت

۵۳ درصد

میزان کل آرا

۴۳۵۰۵۹

سیدابراهیم رئیسی

۲۷۹۵۷۲

محسن رضایی

۴۵۶۷۱

عبدالناصر همتی

۳۸۳۹۱

امیرحسین قاضی‌زاده

۱۷۴۲۶

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان سمنان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان سمنان

میزان مشارکت

۵۴ درصد

میزان کل آرا

۲۸۰۶۲۱

سیدابراهیم رئیسی

۲۰۳۹۹۴

محسن رضایی

۱۵۲۸۰

عبدالناصر همتی

۱۶۴۶۶

امیرحسین قاضی‌زاده

۱۱۳۹۴

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان سیستان و بلوچستان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان سیستان و بلوچستان

میزان مشارکت

۶۱.۷۹ درصد

میزان کل آرا

۱۰۳۸۴۵۹

سیدابراهیم رئیسی

۵۴۱۲۱۲

محسن رضایی

۲۱۸۰۱۲

عبدالناصر همتی

۱۰۸۰۷۲

امیرحسین قاضی‌زاده

۲۳۵۳۹

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان فارس

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان فارس

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان قزوین

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان قزوین

میزان مشارکت

۵۲.۱۴ درصد

میزان کل آرا

۴۹۲۸۱۵

سیدابراهیم رئیسی

۳۱۵۴۰۱

محسن رضایی

۴۴۳۵۴

عبدالناصر همتی

۳۹۴۲۵

امیرحسین قاضی‌زاده

۱۹۷۱۳

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان قم

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان قم

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان کردستان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان کردستان

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان کرمان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان کرمان

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان کرمانشاه

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان کرمانشاه

میزان مشارکت

۴۶ درصد

میزان کل آرا

۷۱۱۲۵۲

سیدابراهیم رئیسی

۳۸۲۰۸۷

محسن رضایی

۹۸۱۳۴

عبدالناصر همتی

۶۸۹۹۸

امیرحسین قاضی‌زاده

۲۲۸۲۵

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان کهگیلویه و بویراحمد

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان کهگیلویه و بویراحمد

میزان مشارکت

۶۲.۵۸ درصد

میزان کل آرا

۳۴۴۳۰۰

سیدابراهیم رئیسی

۱۵۱۰۸۷

محسن رضایی

۱۴۸۴۳۴

عبدالناصر همتی

۱۲۴۲۱

امیرحسین قاضی‌زاده

۲۳۱۲

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان گلستان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان گلستان

میزان مشارکت

۶۱ درصد

میزان کل آرا

۸۲۵۰۰۰

سیدابراهیم رئیسی

۴۶۲۰۰۰

محسن رضایی

۸۴۰۰۰

عبدالناصر همتی

۱۳۹۰۰۰

امیرحسین قاضی‌زاده

۲۵۰۰۰

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان گیلان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان گیلان

میزان مشارکت

۵۶.۹۳ درصد

میزان کل آرا

۱۱۳۲۲۶۹

سیدابراهیم رئیسی

۶۱۵۲۰۸

محسن رضایی

۱۰۱۹۴۵

عبدالناصر همتی

۱۳۲۵۵۰

امیرحسین قاضی‌زاده

۴۵۵۷۰

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان لرستان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان لرستان

میزان مشارکت

۴۸ درصد

میزان کل آرا

۷۰۹۴۰۰

سیدابراهیم رئیسی

۴۱۶۳۳۹

محسن رضایی

۱۶۰۲۰۰

عبدالناصر همتی

۴۵۹۹۷

امیرحسین قاضی‌زاده

۱۲۹۳۹

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان مازندران

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان مازندران

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان مرکزی

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان مرکزی

میزان مشارکت

۵۱ درصد

میزان کل آرا

۵۳۷۵۸۵

سیدابراهیم رئیسی

۳۶۶۸۹۹

محسن رضایی

۴۳۵۴۲

عبدالناصر همتی

۳۱۰۳۵

امیرحسین قاضی‌زاده

۲۱۸۲۳

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان هرمزگان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان هرمزگان

میزان مشارکت

۵۸.۱۱ درصد

میزان کل آرا

۶۹۱۴۰۷

سیدابراهیم رئیسی

۴۳۶۱۳۴

محسن رضایی

۶۱۱۴۸

عبدالناصر همتی

۵۳۲۳۰

امیرحسین قاضی‌زاده

۲۰۶۱۲

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان همدان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان همدان

میزان مشارکت

۴۵.۶ درصد

میزان کل آرا

۶۵۰۴۲۰

سیدابراهیم رئیسی

۴۴۰۸۴۷

محسن رضایی

۵۳۲۶۲

عبدالناصر همتی

۶۲۹۸۹

امیرحسین قاضی‌زاده

۲۰۶۲۶

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان یزد

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان یزد

میزان مشارکت

۵۸.۳۶ درصد

میزان کل آرا

۴۲۸۷۳۹

سیدابراهیم رئیسی

۳۰۶۰۸۰

محسن رضایی

۲۲۹۵۸

عبدالناصر همتی

۳۴۹۶۹

امیرحسین قاضی‌زاده

۱۷۶۰۲

*****

همچنین میزان آرای تفکیکی هر کاندیدا به شرح جداول زیر است:

جناب آقای سیدابراهیم رئیسی (رئیس جمهور منتخب)

نام استان

میزان کل آرا

سید ابراهیم رئیسی

آذربایجان شرقی

   

آذربایجان غربی

   

اردبیل

۵۴۲۹۲۶

۳۰۷۳۹۳

اصفهان

   

البرز

۷۳۳۱۷۰

۲۶۴۸۲۲

ایلام

۲۸۵۱۹۴

۱۵۶۶۲۵

بوشهر

۴۶۱۲۶۹

۳۱۰۴۵۹

تهران

 

۲۱۵۹۵۰۴

چهارمحال و بختیاری

۳۹۵۰۱۵

۱۸۷۷۴۳

خراسان جنوبی

۴۲۲۵۹۹

۳۴۳۱۰۶

خراسان رضوی

۲۵۳۶۲۴۲

۱۸۶۲۳۸۶

خراسان شمالی

۴۳۰۰۰۰

۲۲۱۷۲۲

خوزستان

   

زنجان

۴۳۵۰۵۹

۲۷۹۵۷۲

سمنان

۲۸۰۶۲۱

۲۰۳۹۹۴

سیستان و بلوچستان

   

فارس

   

قزوین

۴۹۲۸۱۵

۳۱۵۴۰۱

قم

   

کردستان

   

کرمان

۱۳۲۱۰۰۰

 

کرمانشاه

۷۱۱۲۵۲

۳۸۲۸۷

کهگیلویه و بویراحمد

۳۴۴۳۰۰

۱۵۱۰۸۷

گلستان

۸۲۵۰۰۰

۴۶۲۰۰۰

گیلان

۱۱۳۲۲۶۹

۶۱۵۲۰۸

لرستان

۷۰۹۴۰۰

۴۱۰۱۷۲

مازندران

   

مرکزی

۵۳۷۵۸۵

۳۶۶۸۹۹

هرمزگان

۶۹۱۴۰۷

۴۳۶۱۳۴

همدان

۶۵۰۴۲۰

۴۴۰۸۴۷

یزد

۴۲۸۷۳۹

۳۰۶۰۸۰

*****

جناب آقای محسن رضایی

نام استان

میزان کل آرا

محسن رضایی

آذربایجان شرقی

   

آذربایجان غربی

   

اردبیل

۵۴۲۹۲۶

۵۴۱۵۲

اصفهان

   

البرز

۷۳۳۱۷۰

۳۸۹۴۶

ایلام

۲۸۵۱۹۴

۴۰۶۰۰

بوشهر

۴۶۱۲۶۹

۴۳۰۶۹

تهران

 

۳۱۴۷۷۲

چهارمحال و بختیاری

۳۹۵۰۱۵

۱۵۳۸۲۶

خراسان جنوبی

۴۲۲۵۹۹

۱۷۲۶۰

خراسان رضوی

۲۵۳۶۲۴۲

۱۳۸۴۵۲

خراسان شمالی

۴۳۰۰۰۰

۳۶۷۵۶

خوزستان

   

زنجان

۴۳۵۰۵۹

۴۵۶۷۱

سمنان

۲۸۰۶۲۱

۱۵۲۸۰

سیستان و بلوچستان

   

فارس

   

قزوین

۴۹۲۸۱۵

۴۴۳۵۴

قم

   

کردستان

   

کرمان

۱۳۲۱۰۰۰

 

کرمانشاه

۷۱۱۲۵۲

۹۸۱۳۴

کهگیلویه و بویراحمد

۳۴۴۳۰۰

۱۴۸۴۳۴

گلستان

۸۲۵۰۰۰

۸۴۰۰۰

گیلان

۱۱۳۲۲۶۹

۱۰۱۹۴۵

لرستان

۷۰۹۴۰۰

۱۵۷۸۴۵

مازندران

   

مرکزی

۵۳۷۵۸۵

۴۳۵۴۲

هرمزگان

۶۹۱۴۰۷

۶۱۱۴۸

همدان

۶۵۰۴۲۰

۵۳۲۶۲

یزد

۴۲۸۷۳۹

۲۲۹۵۸

*****

جناب آقای عبدالناصر همتی

نام استان

میزان کل آرا

عبدالناصر همتی

آذربایجان شرقی

   

آذربایجان غربی

   

اردبیل

۵۴۲۹۲۶

۸۸۱۹۸

اصفهان

   

البرز

۷۳۳۱۷۰

۳۲۸۰۱

ایلام

۲۸۵۱۹۴

۲۲۵۴۴

بوشهر

۴۶۱۲۶۹

۳۲۰۰۸

تهران

 

۲۹۵۲۱۱

چهارمحال و بختیاری

۳۹۵۰۱۵

۱۴۰۳۲

خراسان جنوبی

۴۲۲۵۹۹

۲۳۲۲۰

خراسان رضوی

۲۵۳۶۲۴۲

۱۳۵۲۷۳

خراسان شمالی

۴۳۰۰۰۰

۴۱۶۱۶

خوزستان

   

زنجان

۴۳۵۰۵۹

۳۸۳۹۱

سمنان

۲۸۰۶۲۱

۱۶۴۶۶

سیستان و بلوچستان

   

فارس

   

قزوین

۴۹۲۸۱۵

۳۹۴۲۵

قم

   

کردستان

   

کرمان

۱۳۲۱۰۰۰

 

کرمانشاه

۷۱۱۲۵۲

۶۸۹۹۸

کهگیلویه و بویراحمد

۳۴۴۳۰۰

۱۲۴۲۱

گلستان

۸۲۵۰۰۰

۱۳۹۰۰۰

گیلان

۱۱۳۲۲۶۹

۱۳۲۵۵۰

لرستان

۷۰۹۴۰۰

۴۵۶۲۰

مازندران

   

مرکزی

۵۳۷۵۸۵

۳۱۰۳۵

هرمزگان

۶۹۱۴۰۷

۵۳۲۳۰

همدان

۶۵۰۴۲۰

۶۲۹۸۹

یزد

۴۲۸۷۳۹

۳۴۹۶۹

*****

جناب آقای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی

نام استان

میزان کل آرا

امیرحسین قاضی‌زاده

آذربایجان شرقی

   

آذربایجان غربی

   

اردبیل

۵۴۲۹۲۶

۲۰۳۰۰

اصفهان

   

البرز

۷۳۳۱۷۰

۲۱۱۸۸

ایلام

۲۸۵۱۹۴

۷۵۶۰

بوشهر

۴۶۱۲۶۹

۱۰۴۷۱

تهران

 

۱۷۸۲۵۲

چهارمحال و بختیاری

۳۹۵۰۱۵

۷۴۴۱

خراسان جنوبی

۴۲۲۵۹۹

۱۲۳۴۹

خراسان رضوی

۲۵۳۶۲۴۲

۱۰۴۹۱۵

خراسان شمالی

۴۳۰۰۰۰

۱۸۱۶۰

خوزستان

   

زنجان

۴۳۵۰۵۹

۱۷۴۲۶

سمنان

۲۸۰۶۲۱

۱۱۳۹۴

سیستان و بلوچستان

   

فارس

   

قزوین

۴۹۲۸۱۵

۱۹۷۱۳

قم

   

کردستان

   

کرمان

۱۳۲۱۰۰۰

 

کرمانشاه

۷۱۱۲۵۲

۲۲۸۲۵

کهگیلویه و بویراحمد

۳۴۴۳۰۰

۲۳۱۲

گلستان

۸۲۵۰۰۰

۲۵۰۰۰

گیلان

۱۱۳۲۲۶۹

۴۵۵۷۰

لرستان

۷۰۹۴۰۰

۱۵۶۲۶

مازندران

   

مرکزی

۵۳۷۵۸۵

۲۱۸۲۳

هرمزگان

۶۹۱۴۰۷

۲۰۶۱۲

همدان

۶۵۰۴۲۰

۲۰۶۲۶

یزد

۴۲۸۷۳۹

۱۷۶۰۲

*****

در جدول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۴ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک اعلام می‌شود:

ردیف نام استان

میزان مشارکت

میزان کل آرا رئیسی رضایی همتی قاضی‌زاده ۱ آذربایجان شرقی             ۲ آذربایجان غربی ۴۶.۳ درصد ۹۲۴ هزار و ۷۲۷ نفر رای ۵۷۸ هزار و ۷۳۳ رای ۱۲۲ هزار و 778  رای ۱۸۷ هزار و ۸۷۲ رای ۳۵ هزار و ۲۳۰ رای ۳ اردبیل ۵۴.۳ درصد ۵۴۲ هزار و ۹۲۶ نفر رای ۳۰۷ هزار و ۳۹۳ رای ۵۴ هزار و ۱۵۲ رای ۸۸ هزار و ۱۹۸ رای ۲۰ هزار و ۳۰۰ رای ۴ اصفهان             ۵ البرز ۴۲ درصد ۷۳۳ هزار و ۱۷۰ نفر رای ۲۶۴ هزار و ۸۲۲ رای ۳۸۹۴۶ رای ۳۲۸۰۱ رای ۲۱۱۸۸ رای ۶ ایلام ۶۳ درصد ۲۸۵ هزار و ۱۹۴ رای ۱۵۶ هزار و ۶۲۵ رای ۴۰ هزار و 600  رای ۲۲ هزار و 544  رای ۷ هزار و ۵۶۰ رای ۷ بوشهر ۵۷.۸ درصد ۴۶۱ هزار و ۲۶۹ رای ۳۱۰ هزار و ۴۵۹ رای ۴۳ هزار و ۶۹ رای ۳۲ هزار و ۸ رای ۱۰ هزار و ۴۷۱ رای ۸ تهران     ۲ میلیون و 159  هزار و ۵۰۴ رای ۳۱۴ هزار و 772  رای 295  هزار و ۲۱۱ رای ۱۷۸ هزار و ۲۵۲ رای ۹ چهارمحال و بختیاری ۵۲ درصد ۳۹۵ هزار و ۱۵ رای ۱۸۷ هزار و ۷۴۳ رای ۱۵۳ هزار و ۸۲۶ رأی ۱۴ هزار و ۳۲ رأی ۷ هزار و ۴۴۱ رأی ۱۰ خراسان جنوبی ۷۴ درصد‌ ۴۲۲ هزار و ۵۹۹ هزار رای ۳۴۳ هزار و ۱۰۶ رای ‌۱۷ هزار و ۲۶۰ رای ۲۳ هزار و ۲۲۰ رای ۱۲ هزار و ۳۴۹ رای ۱۱ خراسان رضوی  ۵۴.۹ درصد ۲ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۲۴۲ رای یک میلیون و ۸۶۲ هزار و ۳۸۶ رای ۱۳۸ هزار و ۴۵۲ رای ۱۳۵ هزار و ۲۷۳ هزار رای ۱۰۴ هزار و ۹۱۵ رای ۱۲ خراسان شمالی ۶۵ درصد ۴۳۰ هزار رای ۲۲۱ هزار و ۷۲۲ رای ۳۶ هزار و ۷۵۶ رای ۴۱ هزار و ۶۱۶ رای ۱۸ هزار و ۱۶۰ رای ۱۳ خوزستان             ۱۴ زنجان ۵۳ درصد ۴۳۵ هزار و ۵۹ رای ۲۷۹ هزار و ۵۷۲ رای 45 هزار و ۶۷۱ رای ۳۸ هزار و ۳۹۱ رای ۱۷ هزار و ۴۲۶ رای ۱۵ سمنان ۵۴ درصد ۲۸۰ هزار و ۶۲۱ ‌ رأی ۲۰۳ هزار و ۹۹۴ رأی ۱۵ هزار و ۲۸۰ رأی ۱۶ هزار و ۴۶۶ رأی ۱۱ هزار و ۳۹۴ رأی ۱۶ سیستان و بلوچستان ۶۱.۷۹ درصد یک میلیون و ۳۸ هزار و ۴۵۹ رای ۵۴۱ هزار و ۲۱۲ رای ۲۱۸ هزار و ۱۲ رای ۱۰۸ هزار و ۷۲ رای ۲۳ هزار ۵۳۹ رای ۱۷ فارس             ۱۸ قزوین ۵۲.۱۴ درصد ۴۹۲ هزار و ۸۱۵ رأی ۳۱۵ هزار و ۴۰۱ رای ۴۴ هزار و ۳۵۴ رای ۳۹ هزار و ۴۲۵ رای ۱۹ هزار و ۷۱۳ رای ۱۹ قم             ۲۰ کردستان             ۲۱ کرمان ۶۰ درصد یک میلیون و ۳۲۱ هزار رای         ۲۲ کرمانشاه ۴۶ درصد ۷۱۱ هزار و 252  رای ۳۸۲ هزار و ۸۷ رای ۹۸ هزار و 134  رای ۶۸ هزار و ۹۹۸ رای ۲۲ هزار و ۸۲۵ رای ۲۳ کهگیلویه و بویراحمد ۶۲.۵۸ درصد ۳۴۴ هزار و ۳۰۰ رای  ۱۵۱ هزار و ۸۷ رای  ۱۴۸ هزار و ۴۳۴ رای ۱۲ هزار و ۴۲۱ رای ۲ هزار  ۳۱۲ رای ۲۴ گلستان ۶۱ درصد ۸۲۵ هزار ۴۶۲ هزار رأی  ۸۴ هزار رأی،  ۱۳۹ هزار رأی  ۲۵ هزار رأی ۲۵ گیلان ۵۶.۹۳ درصد یک میلیون و ۱۳۲ هزار و ۲۶۹ رای ۶۱۵ هزار و ۲۰۸ رأی ۱۰۱ هزار و ۹۴۵ رأی ۱۳۲ هزار و ۵۵۰ رأی ۴۵ هزار و ۵۷۰ رأی ۲۶ لرستان ۴۸ درصد ۷۰۹ هزار و ۴۰۰ رای ۴۱۶ هزار و ۳۳۹ رای ۱۶۰ هزار و 200  رای ۴۵ هزار و 997  رای ۱۲ هزار و ۹۳۹ رای ۲۷ مازندران             ۲۸ مرکزی ۵۱ درصد ۵۳۷ هزار و ۵۸۵ ۳۶۶ هزار و ۸۹۹ رای ۴۳ هزار و ۵۴۲ رای ۳۱ هزار و ۳۵ رای ۲۱ هزار و ۸۲۳ رای ۲۹ هرمزگان ۵۸.۱۱ درصد ۶۹۱ هزار ۴۰۷ رای ۴۳۶ هزار و ۱۳۴ رای ۶۱ هزار ۱۴۸ رای ۵۳ هزار و ۲۳۰ رای ۲۰ هزار و ۶۱۲ رای ۳۰ همدان ۴۵.۶ درصد ۶۵۰ هزار و ۴۲۰ رای ۴۴۰ هزار و ۸۴۷ رای ۵۳ هزار و ۲۶۲ رای ۶۲ هزار ۹۸۹ رای ۲۰ هزار و ۶۲۶ رای ۳۱ یزد ۵۸.۳۶ درصد ۴۲۸ هزار و ۷۳۹ رای ۳۰۶ هزار و ۸۰ رای ۲۲ هزار و ۹۵۸ رای ۳۴ هزار و ۹۶۹ رای ۱۷ هزار و ۶۰۲ رای

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰