گزارش صبحگاهی دانشجویان پزشکی مجازی شد/ نحوه حضور کارورزان

گلایه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از کیفیت کلاس‌های مجازی!
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری مهر - ۳۱ تیر ۱۳۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه ای به روسای بیمارستان های تابعه این دانشگاه، برنامه حضور کارورزی دانشجویان پزشکی عمومی دانشکده پزشکی در دوره بحران کرونا را ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغ، لازم است در هر بخش درمانی - آموزشی وسایل حفاظتی (PPE) مطابق با استاندارد حفاظتی همان بخش در اختیار کارورزان قرار گیرد، در غیر این صورت بخش مربوطه مجاز به استفاده از خدمات کارورز نخواهد بود.

معاونان آموزشی بیمارستان ها با هماهنگی رئیس بیمارستان بستر آموزش مجازی را تکمیل و امکان بکارگیری آسان برای بخش های بالینی فراهم کردند تا با کمک دفتر توسعه آموزش بیمارستان و نماینده مجازی سازی، اولا توانمندسازی لازم در جهت بکارگیری آموزش مجازی برای اساتید ایجاد شود و ثانیا امکانات سخت افزاری و نرم افزاری کافی جهت برگزاری مورنینگ مجازی، راند مجازی و سایر آموزش های مرتبط فراهم باشند.

تعداد سایت های کشیک بر اساس میزان کاهش تعداد بیماران بستری در بخش های غیرعفونی کاهش یابد.

درصدی از کشیک های کاهش یافته کارورزان بخش های غیردرگیر با کرونا جهت همکاری با کارورزان بخش های آلوده با هماهنگی نماینده کارورزان به بخش های کرونا منتقل می شود.

بر اساس ابلاغ نحوه حضور کارورزان، بیمارستان ها تعداد روز و کشیک های کارورزان که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با بیمار کرونایی مواجه هستند را به صورت ماهیانه جهت محاسبه امتیاز دانشجویان ثبت و به دانشکده گزارش کنند.

تا پایان بحران اپیدمی کرونا کارورزان صرفا در کشیک های موظفی و روز بعد از کشیک در بیمارستان حضور داشته باشند. صرفنظر از تعداد کشیک های عصر و شب، میزان حضور کارورز در برنامه آموزشی صبح ها با احتساب موارد فوق بین ۱۰ تا ۱۵ روز در هر ماه تنظیم شود. نقص آموزشی ایجاد شده با کمک آموزش های مجازی جبران شود.

کارورزان از بخش های نیمه فعال و غیر فعال با اعلام ریاست بخش به مدیر گروه مربوطه و هماهنگی با معاونان آموزشی بیمارستان ها به بخش های فعال در همان بیمارستان و یا سایر بیمارستان های دانشگاه منتقل شوند. اعلام نمره نهایی به دانشکده از طریق بیمارستان مبداء خواهد بود.

فعالیت های آموزشی گروهی مثل مورنینگ ریپورت، به صورت مجازی برگزار شود و در مواردی که علاوه بر ارائه مجازی نیاز به حضور اساتید و دانشجویان است تجمعات با تعداد کم و در فضای مناسب با رعایت فاصله صورت گیرد.

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ تیر ۱۳۹۹