مجرم فتنه درمهمانی وزرای پیشنهادی

جهان نیوز - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲

جهانبخش خانجانی(نفر وسط با پیراهن صورتی) ، سخنگوی وزارت کشور در دوران اصلاحات که در فتنه ۸۸ به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهور یاسلامی و تشویش اذهان عمومی محاکمه و به ۶ سال حبس محکوم شده بود. اعترافات خانجانی در دادگاه در قالب کتاب «نقش حزب کارگزان در فتنه ۸۸» منتشر شده است.

منابع خبر