چرا آستان قدس یک‌شبه نقاشی‌های دور میدان فردوسی مشهد را محو کرد؟!/عکس

آستان قدس یک‌شبه نقاشی‌های دور میدان فردوسی را محو کرد!/عکس
فرهیختگان
خبر آنلاین - ۲۰ خرداد ۱۳۹۰

جامعه > شهری  - آستان قدس رضوی در اقدام عجیبی نقاشی‌های حماسی دور میدان فردوسی مشهد که برگرفته از داستان‌های شاهنامه بود، شبانه پاک کرد!   ندا رئوفیان، هنرمند مشهدی فاز اول نقاشی دیوارهای اطراف میدان فردوسی مشهد را با موضوع داستان‌های شاهنامه و هفت خان رستم به پایان رساند. اما آستان قدس می گوید این نقاشی‌ها بر دیوار موقوفات دور میدان کشیده شده‌اند و  متولی موقوفۀ دور میدان، آستان قدس است. ۴۵/۲۱۶

منابع خبر