نوری زاد: آقای سلیمانی، آیا ما می توانیم مانند بحرینی‌ها جلوی منزل رهبران جنبش سبز تجمع کنیم؟

نورى زاد: آقاى سلیمانى، آیا ما مى توانیم مانند بحرینى‌ها جلوی منزل رهبران جنبش سبز تجمع کنیم؟
گویا
خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۸ تیر ۱۳۹۵

محمد نوری‌زاد، کارگردان مشهور و از منتقدان جمهوری اسلامی، از اظهارات قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران درباره بحرین انتقاد کرده و پرسیده: آیا سلیمانی همانگونه که بحرینی‌ها را به شورش علیه دولت این کشور فرا خوانده، اجازه تظاهرات به مخالفان جمهوری اسلامی و حامیان جنبش سبز برای تجمع در مقابل منزل کروبی و…

نوشته نوری زاد: آقای سلیمانی، آیا ما می توانیم مانند بحرینی‌ها جلوی منزل رهبران جنبش سبز تجمع کنیم؟ اولین بار در خبرنامه ملّی ایرانیان پدیدار شد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۸ تیر ۱۳۹۵