عامل تیراندازی «فیلادلفیا» تسلیم شد

جهان نیوز - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

عامل تیراندازی «فیلادلفیا» پس از چندین ساعت درگیری با نیروهای پلیس در نهایت ساعاتی پیش مجبور شد خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کند

منابع خبر