چگونه رشد فناوری‌های دیجیتالی برای جوانان چینی اشتغال‌آفرینی کرده است؟

چگونه رشد فناوری‌های دیجیتالی برای جوانان چینی اشتغال‌آفرینی کرده است؟
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۶ مرداد ۱۴۰۰

همزمان با ادغام رو به رشد فناوری های دیجیتالی در صنایع مختلف چین در طول سال های اخیر، آنچه ضرورت دارد تامین نیاز شرکت ها در مسیر تکامل و تحول دیجیتالی است، و بر همین اساس است که مشاغل و حرفه های جدیدی از جمله مدیریت دیجیتال سازی، تامین کننده خدمات آموزش آنلاین و اپراتور رسانه ای ایجاد شده اند.

از طرف دیگر، پیشرفت فناوری های دیجیتال باعث رشد اقتصاد پلتفرمی شده است که مجموعه ای از فرصت های شغلی را برای پرسنل تحویل برای سفارشات آنلاین، ارائه دهندگان خدمات کرایه تاکسی و سایر مشاغل جدید تعریف می کند؛ بدنبال سرعت تحول و ارتقاء تولید و حرکت به سوی ارائه محصولات پیشرفته تر و هوشمند تر، تعدادی از مشاغل جدید که نیازمند مهارت های حرفه ای هستند نیز شکل می گیرند.

با کاربرد فناوری های فوق پییشرفته، حرفه ها و مشاغلی که صرفا در افسانه های علمی از آنها صحبت شده است، از جمله اپراتور سیستم ربات های صنعتی و مهندسی محاسبات کوانتومی، به دنیای واقعی آمده و محصولات تولیدی چین را هوشمندتر ساخته اند.

همزمان با ارتقاء ادامه دار استانداردهای زندگی مردم چین، ارتقاء مصرف این مردم نیز به وضوح دیده می شود؛ نیازهای رو به رشد چینی ها برای دریافت خدمات بهداشتی، پرستاری، خانه های سالمندان و امنیت مواد غذایی باعث ایجاد مجموعه ای از مشاغل جدید از جمله مراقبان بهداشتی، درمانگران تنفسی، مشاوران کمک فناوری برای ارائه خدمات در حوزه توانبخشی و ارزیابی کنندگان استعداد سالمندان شده است.

در کنار این موارد، ظهور اقتصاد مبتنی بر منافع مردمی در چین نیز باعث پیدایش فرصت های شغلی جدید در مناطق مختلف مصرفی شده است؛ برای مثال، بازی های محبوب اتاق فرار میان نوجوانان و جوانان مشاغل جدیدی از جمله نمایشنامه نویسی برای بازی اتاق فرار، تکنسین افکت و جلوه های صوتی و همچنین پرسنل عملیات و کنترل مرکز را ایجاد کرده است.

این فرصت های شغلی جدید میان جوانان چین محبوب شده اند چرا که انعطاف پذیری این مشاغل بیشتر است و با علایق جوانان چینی سازگاری دارد و در عین حال بستری برای درک ارزش های فردی در میان این جوانان فراهم می کند.

نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصد از جوانان شرکت کننده در این بررسی ها درباره تجربه فرصت های شغلی جدید ابراز امیدواری کرده اند و تقریبا ۲۰ درصد دیگر نیز در این مشاغل پذیرفته شده اند.

۳۱۱۳۱۱

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز