آقای عنابستانی مست قدرت شده ای؟

آقای عنابستانی مست قدرت شده ای؟
آفتاب
خبر آنلاین - ۵ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار که روز گذشته برای عبور از خط ویژه با مامور راهور درگیر شده و به صورت او سیلی زد؛ مدتی قبل در واکنش به کتک خوردن یک مامور قانون در توئیتی نوشته بود:« مست قدرت شده اند که یک روز خبرنگار رامی زنند روز دیگر فرماندار و دیروز مامورقانون. آنکس که اسب داشت غبارش فرونشست گردسم خران شما نیز بگذرد.»

۲۷۲۱۵

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز