اولین تصویر دیده شده از بازیکنان استقلال

اولین تصویر دیده شده از بازیکنان استقلال

فردا
باشگاه خبرنگاران - ۲۳ آذر ۱۳۹۲
منابع خبر
اولین تصویر دیده شده از بازیکنان استقلال باشگاه خبرنگاران - ۲۳ آذر ۱۳۹۲