صحرای پر گل شیلی؛ پدیده ای که هر ۵ سال یک بار روی می دهد /عکس

صحرای پر گل شیلی؛ پدیده ای که هر ۵ سال یک بار روی می دهد /عکس

آفتاب
آفتاب - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

آفتاب‌‌نیوز :

منابع خبر
موضوعات مرتبط: یک بار پدیده شیلی