بازگشت به زندگی یک محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم در گلستان

خبرگزاری میزان - ۲۱ مهر ۱۴۰۰

رئیس کل دادگستری استان گلستان از بازگشت به زندگی یک محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم پیش از اجرای حکم در زندان گرگان خبر داد

منابع خبر

اخبار مرتبط