آغاز عشق

آغاز عشق
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

آغاز عشق، لحظه ی تقسیم نام بود
یا نام، با مرام، و یا بیمرام بود

در سرزمین پاک هر آنکس که جای داشت
شایسته ی هزار هزار احترام بود

آن خاک سُرمه هست به چشمان عاشقان
چون هدیه ای ز نور خدا از امام بود

در کربلاست چشمِ دل ما گشوده شد
هر جا نگاه بود، پیامِ قیام بود

حُر با نگاه عشق مقامی بلند یافت
هر جا که بود، جنس وجودش مرام بود

گر یا حسین چهره گشاید به هر زمان
شیرینی وصال ز عاشق، به کام بود

این اربعین باز دلم پیش سَرور است
آیا هنوز راه تو بر ما، حرام بود؟

منابع خبر
آغاز عشق - خبر آنلاین - ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

اخبار مرتبط

دیگر اخبار این روز