جزئیات قرارداد کوادرادو با یوونتوس مشخص شد

خبرگزاری فارس - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

بالاخره و بعد از کش و قوسهای فراوان، خوان کوادرادو، وینگر کلمبیایی چلسی یک فصل دیگر را نیز به صورت قرضی در یوونتوس خواهد گذراند

منابع خبر
کوادرادو به یوونتوس پیوست خبرگزاری فارس - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
رسمی؛ بازگشت کوادرادو به یوونتوس ورزش ۳ - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
جزئیات قرارداد کوادرادو با یوونتوس مشخص شد خبرگزاری فارس - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
کواردادو به یوونتوس بازگشت باشگاه خبرنگاران - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
کوادرادو به یوونتوس پیوست فوتبالی‌ترین - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
کوادرادو یک فصل دیگر در یوونتوس ماند فوتبالی‌ترین - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵