خط و نشان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برای اسرائیل

رادیو فردا - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

در ادامۀ منازعات مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل، در تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از اقدامات آینده علیه منافع اسرائیل صحبت کرده است. سرلشکر پاسدار محمد باقری، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه المیادین، از طرفی آنچه را که "اقدامات انجام شده در چند روز اخیر" عنوان کرده موجب به عبارت وی، سر عقل آوردن اسرائیل ذکر نموده است. علی‌رضا نوری‌زاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن در مورد خطرات ناشی از منازعات جاری جمهوری اسلامی و اسرائیل به رادیو فردا میگوید:

منابع خبر