رمز گشایی رئیس سازمان بازرسی از موجودی صندوق توسعه ملی

اعلام موجودی صندوق توسعه ملی ایران برای 'پیش‌گیری از تشویش اذهان'
بی بی سی فارسی
فرهیختگان - ۱۸ آبان ۱۳۹۲

تعداد بازدیدها: ۱۶۱

رییس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی از موجودی صندوق توسعه ملی، گفت: در رابطه با موجودی صندوق توسعه ملی اخیراً حرف‌های ضد ونقیض زیادی مطرح شده است. برای پیشگیری از تشویش اذهان عمومی اعلام می‌کنم که جمع موجودی این صندوق ۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.

به گزارش  خبرگزاری ایسنا، ناصر سراج در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی استان قزوین با بیان اینکه ریاست نظارت و بازرسی صندوق توسعه ملی را بر عهده دارد، گفت: صندوق توسعه ملی از سه رکن هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت تشکیل شده است. در رابطه با موجودی این صندوق اخیرا حرف های ضد ونقیض زیادی مطرح شده است. برای پیشگیری از تشویش اذهان عمومی مناسب می دانم گزارشی از موجودی صندوق بیان کنم.

 

وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی حدود ۲۴ میلیارد دلار با بانک‌های عامل پروژه دارد. یعنی بانک ها این ۲۴ میلیارد را سرمایه گذاری کرده‌اند و اصل و سود آن تضمین شده است.

"تعداد بازدیدها: ۱۶۱ رییس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی از موجودی صندوق توسعه ملی، گفت: در رابطه با موجودی صندوق توسعه ملی اخیراً حرف‌های ضد ونقیض زیادی مطرح شده است"بیش از ۱۸ میلیارد دلار نیز موجودی نقدی صندوق است که بخشی از آن از سوی بانک مرکزی در قالب های مختلف برداشت شده است. جمع موجودی این صندوق ۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.

منابع خبر