اسماعیل محمد ولی خبرنگار حوزه کارگری، امروز در هفت تپه دستگیر شد

هفت تپه؛ از واگذاری تا نماد همبستگی و مقاومت
صدای آلمان
پیک ایران - ۲۳ تیر ۱۳۹۹

 اسماعیل محمد ولی خبرنگار حوزه کارگری، امروز در هفت تپه دستگیر شد

بر اساس گزارش کارگران هفت تپه، اسماعیل محمد ولی که خبرنگاری دارای مجوز است و در راستای مسائل خبرنگاری و قانونی به هفت تپه آمده بود امروز دوشنبه - ۲۳ تیر ۱۳۹۹ توسط پلیس امنیت شوش و به دستور مرتضی بهمنی دستگیر شده است. گفته شده است که یک عکاس که نامش مشخص نیست به همراه محمد ولی بوده است که او نیز در بازداشت است. هنوز از سرنوشت این دو بازداشتی خبری در دست نیست.

 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منابع خبر