حمله جدید به کاروان لجستیک ارتش آمریکا در بابل عراق

حمله جدید به کاروان لجستیک ارتش آمریکا در بابل عراق
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۹ روز قبل

به گزارش خبرگزاری مهر، صابرین نیوز از هدف قرار گرفتن یک کاروان لجستیک ارتش آمریکا در عراق خبر داد.

براساس این گزارش؛ کاروان لجستیک ارتش آمریکا در بابل عراق هدف قرار گرفته است.

این در حالی است که روز گذشته هم منابع عراقی از هدف قرار گرفتن چندین کاروان لجستیک ارتش آمریکا در مناطق مختلف عراق خبر داده بودند.

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز