دادستان نیویورک ترامپ را علیل خواند!

دادستان نیویورک ترامپ را علیل خواند!
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲۳ آبان ۱۳۹۹

به گزارش خبرآنلاین، کانال توئیت پرس نوشت: دادستان نیویورک با علیل خواندن ترامپ، تهدید کرد در صورتی که دولت ترامپ از دادن واکسن به نیویورکی‌ها خودداری کند، شکایت خواهد کرد.

ترامپ در کنفرانس خبری گفت به همه واکسن میدهد جز نیویورک که فرماندارش آن را بی فایده خوانده است.(اینجا)

لتیتیا جیمز،دادستان گفت این چیزی نیست جز رفتار انتقام جویانه یک رئیس جمهور علیل و ناتوان که سعی در انتقام گیری از کسانی دارد که مخالف سیاست‌های وی هستند.

۳۱۰ ۳۱۰

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۲۳ آبان ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۲۳ آبان ۱۳۹۹