انفجار خودروی بمب گذاری شده در شمال فلسطین اشغالی

انفجار خودروی بمب گذاری شده در شمال فلسطین اشغالی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲دریافت ۷ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۲۹ تیر ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: فلسطین اشغالی انفجار شمال

دیگر اخبار این روز

آفتاب - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲