برگزاری ترم تابستانی دانشجویان علوم پزشکی به شیوه مجازی

دانشجویان اینترن و استاژر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل واکسینه شدند
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری مهر - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی در نامه ای اعلام کرد: با توجه به شرایط پاندمی کووید ۱۹ و تاکید معاونت آموزشی وزارت بهداشت بر تولیت و محوریت دانشگاه علوم پزشکی مجازی در تولید محتوای استاندارد و مجازی سازی کوریکولوم ها با هماهنگی دبیرخانه های معاونت آموزشی، مقرر شد برنامه ترم تابستانی مجازی ۱۴۰۰ ارائه شود.

وی در این نامه یادآور شده است: دانشگاه علوم پزشکی مجازی برنامه ترم تابستانی مجازی ۱۴۰۰ را برای ارائه واحدهای درسی در کلیه رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی به صورت آموزش مجازی و در سطح گسترده برگزار می کند.

استاد در این نامه خاطرنشان کرد: نظر به تجربه موفق دانشگاه علوم پزشکی مجازی در طراحی و اجرای برنامه ترم تابستانی مجازی در سال های ۹۸ و ۹۹ با ارائه ۵۷ عنوان درس  و شرکت بیش از ۵ هزار دانشجو، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در این زمینه راهنمایی لازم را ارائه کند.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰