گزارش CNN از حمایت آمریکایی‌ها از مذاکرات

الف - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

نظرسنجی "سی‌ان‌ان" و "او‌آر‌سی" از پشتیبانی ۶۸ درصد از آمریکایی‌ها از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب حکایت دارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، نظرسنجی "سی‌ان‌ان" و "او‌آر‌سی" از پشتیبانی ۶۸ درصد از آمریکایی‌ها از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب حکایت دارد.شبکه "سی‌ان‌ان" خبر داد: آمریکایی‌ها جزئیات مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب را به دقت دنبال می‌کنند. بر اساس نظرسنجی مشترک شبکه "سی‌ان‌ان" و مؤسسه "او‌آر‌سی،" ۶۸ درصد از شهروندان آمریکایی طرفدار مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورشان هستند و ۲۹ درصد از آمریکایی‌ها با این مذاکرات مخالفند.بر اساس مندرجات این نظرسنجی، علاقه به مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب تا حدود زیادی به پیوندهای حزبی آمریکایی‌ها وابسته است. ۷۷ درصد از حامیان دموکرات‌ها، ۶۵ درصد از حامیان جمهوریخواهان و ۶۴ درصد از افراد مستقل -- بدون علقه‌های حزبی -- معتقدند این مذاکرات برای کشورشان سودمند است.همچنین ۴۹ درصد از ساکنان آمریکا نامه ۴۷ سناتور جمهوریخواه را به مقامات کشورمان نامناسب ارزیابی می‌کنند. ۳۹ درصد از آنها نیز می‌گویند این نامه در زمان مناسبی نوشته و ارسال شده است و با شرایط حاکم بر مذاکرات سازگاری دارد. ۶۷ درصد از طرفداران حزب دموکرات این نامه را نامناسب و ۵۲ درصد از طرفداران حزب جمهوریخواه تنظیم آن را مناسب ارزیابی می‌کنند.

"۳۹ درصد از آنها نیز می‌گویند این نامه در زمان مناسبی نوشته و ارسال شده است و با شرایط حاکم بر مذاکرات سازگاری دارد"۴۷ درصد از افراد مستقل نیز نامه را نامناسب و ۴۲ درصد از آنها نامه سناتورها را مناسب می‌دانند.این نظرسنجی تلفنی مصاحبه‌محور روزهای ۲۲ تا ۲۴ اسفند و با حضور ۱۰۰۹ آمریکایی بالغ انجام شد. ضریب خطای آن نیز مثبت یا منفی ۳ درصد است.

منابع خبر