چه کسانی باید دوز سوم واکسن کرونا بزنند؟

چه کسانی باید دوز سوم واکسن کرونا بزنند؟
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۷ مهر ۱۴۰۰دریافت ۵ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: واکسن کرونا

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۲ ساعت قبل
خبرگزاری دانشجو - ۱۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۷ مهر ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲۷ مهر ۱۴۰۰