نقشه ترافیک اینترنتی کره زمین/ عکس

نقشه ترافیک اینترنتی کره زمین/ عکس
فردا
فردا - ۹ شهریور ۱۳۹۳

مهر: برخی از تصاویر گویاتر از هزاران صفحه و سخن هستند. نقشه ای که اخیرا از اتصالات اینترنتی و گرم بودن استفاده از اینترنت در برخی کشورها نسبت به سایر کشورهای کره زمین تهیه شده نیز یکی از همین تصاویری است که سخنان بسیاری را در خود نهفته دارد.

منابع خبر