کدام نماد‌های بورسی افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش بیش از ۲ هزار درصدی این نماد

تابناک - ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

به گزارش بورس تابناک، جزییاتی از افزایش سرمایه ۵ شرکت بورسی و فرابورسی امروز ۲۰ شهریور در سایت اطلاع رسانی کدال منتشر شد. افزایش سرمایه شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد، شرکت صنایع شیمیایی سینا، شرکت قاسم ایران، شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به شرح زیر است:

 

صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۳۶ درصدی قشیر

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. سرمایه فعلی: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعداد سهام قابل انتشار: ۴۴۸,۸۷۱,۸۵۶ سهم ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال مبلغ افزایش سرمایه: ۴۴۸,۸۷۱,۸۵۶,۰۰۰ ریال منبع تأمین افزایش سرمایه: ۴۴۸,۸۷۱,۸۵۶,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی)  

صدور مجوز افزایش سرمایه  ۲۲۴۳ درصدی شسینا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

"به گزارش بورس تابناک، جزییاتی از افزایش سرمایه ۵ شرکت بورسی و فرابورسی امروز ۲۰ شهریور در سایت اطلاع رسانی کدال منتشر شد"سرمایه فعلی: ۱۵۳,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعداد سهام قابل انتشار: ۳,۴۴۳,۷۱۹,۰۰۰ سهم ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال مبلغ افزایش سرمایه: ۳,۴۴۳,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال منبع تأمین افزایش سرمایه: ۳,۴۴۳,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵/۰۲/۹۸ مجلس شورای اسلامی)  

صدور مجوز افزایش سرمایه ۷۱ درصدی قاسم

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت قاسم ایران (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. سرمایه فعلی: ۲,۹۲۵,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعداد سهام قابل انتشار: ۲,۰۷۴,۹۱۱,۰۰۰ سهم ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال مبلغ افزایش سرمایه: ۲,۰۷۴,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال منبع تأمین افزایش سرمایه: ۲,۰۷۴,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته. موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی  

صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۵ درصدی بکام

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابل‌های مخابراتی شهید قندی) (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

سرمایه فعلی: ۸,۰۴۰,۱۰۳,۶۳۹,۰۰۰ ریال تعداد سهام قابل انتشار: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال مبلغ افزایش سرمایه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منبع تأمین افزایش سرمایه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی. موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی  

صدور مجوز افزایش سرمایه  ۱۵۰ درصدی غزر

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت زر ماکارون (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. سرمایه فعلی: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعداد سهام قابل انتشار: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال مبلغ افزایش سرمایه: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منبع تأمین افزایش سرمایه: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته. موضوع افزایش سرمایه: اجرای طرح توسعه.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز