پاکبان لامردی کیسه پول را به صاحبش بازگرداند

پاکبان لامردی کیسه پول را به صاحبش بازگرداند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۷ مهر ۱۴۰۰دریافت ۱۵ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: کیسه

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۷ مهر ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲۷ مهر ۱۴۰۰