گله‌ی مدیرعامل شرکت راه‌آهن از دولت دوازدهم: شرکت راه آهن را با ۶ همت بدهکاری تحویل گرفتیم!

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹