برای پرهیز از جنگی ویرانگر ایران و عربستان به گفتگوی مستقیم فراخونده شدند

آر اف آی - ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

تبلیغ بازرگانی

نویسندگان مقاله که پیش از این نیز نسبت به وقوع چنین جنگی هشدار داده بودند اینبار با اشاره به بمباران تأسیسات نفتی عربستان در سال ٢٠١٩، قتل قاسم سلیمانی توسط آمریکا و همچنین قتل محسن فخری زاده در تهران، گفته اند که از این پس یک جرقه می‌تواند آتش جنگی ویرانگر در خاورمیانه را شعله‌ور سازد. نویسندگان مقاله سپس برای پرهیز از این احتمال خطرناک و جدّی ریاض و تهران را به گفتگوی مستقیم دعوت و برای تحقق این هدف شروطی را نیز تعریف کرده اند.

حسین موسویان و عبدالعزیز صقر گفته‌اند که برای رسیدن به یک تفاهم، حکومت‌های ایران و عربستان باید ابتدا نگرانی‌های یکدیگر را دربارۀ تهدیدهای متقابل بپذیرند. آنان نوشته اند که ایران و عربستان یکدیگر را به عنوان قدرت‌هایی در نظر میگیرند که در پی سلطه بر منطقه‌ هستند: ریاض معتقد است که تهران با کمک نیروهای نظامی نیابتی‌ خود در پی محاصره کردن عربستان است و تهران نیز معتقد است که ریاض به تلاش های واشنگتن برای مهار و تضعیف کردن جمهوری اسلامی یاری می رساند. هر دو حکومت یگدیگر را به اشاعۀ تلقی فرقه ای خود از اسلام متهم می‌کنند. به گمان نویسندگان مقاله، ریاض موشک های بالستیکی تهران را تهدیدی علیه امنیت ملی خود می داند و تهران خرید گستردۀ سلاح های پیشرفته غربی توسط عربستان را تهدیدی علیه خود و توازن قوای نظامی دو کشور در منطقه تلقی می‌کند.

و بالاخره هر دو کشور، به گمان نویسندگان مقاله، یکدیگر را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه، از قبیل سوریه، لبنان، یمن، بحرین و عراق متهم می سازند.

برای شکستن این دور باطل حسین موسویان و عبدالعزیز صقر ریاض و تهران را به گفتگو بر اساس احترام متقابل فراخوانده و افزوده اند که حکومت‌های عربستان و ایران باید در عین حال برای موفقیت این گفتگوی مستقیم شروط دیگر را مشترکاً بپذیرند و رعایت کنند از جمله : احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی دو کشور و همچنین مرزهای بین المللی همه دولت های منطقه.

دو کشور باید در عین حال عدم مداخله در امور داخلی خود و سایر دولت های منطقه را بپذیرند و از تهدید و به کارگیری خشونت پرهیز کرده و اختلافات خود را به صورت مسالمت آمیز حل کنند. دو کشور همچنین، به نوشتۀ نویسندگان مقاله، باید حمایت از گروه ها و فرقه های مذهبی، بهره برداری سیاسی و پشتیبانی نظامی از آنها را متوقف و کنوانسیون وین را درخصوص مناسبات دیپلماتیک و مصونیت مراکز دیپلماتیک یکدیگر رعایت کنند. حسین موسویان و عبدالعزیز صقر ممنوعیت تولید سلاح های کشتار عام را از دیگر شروط آغاز گفتگوهای مستقیم ریاض و تهران برای پرهیز از وقوع جنگ دانسته و تأکید کرده اند که ریاست جمهوری جو بایدن فرصت شروعی تازه در مناسبات ایران و عربستان میتواند باشد. اما، وقت نیز بسیار تنگ است و از دست دادن این فرصت کوتاه می‌تواند بستر وقوع جنگی ویرانگر را در کل منطقه فراهم سازد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

منابع خبر

اخبار مرتبط