استمداد فرماندار باغملک برای فرونشاندن آتش در بادرنگان

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

اهواز - ایرنا- فرماندار باغملک امروز از آتش سوزی در ارتفاعات کوه های بادرنگان باغملک خبر داد

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸