ترفندهایی برای انجام کارهای ساختمانی و صنعتی + فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ اسفند ۱۴۰۰رعایت بعضی نکات و استفاده از ایده‌های کاربردی، به سهولت و افزایش سرعت عمل در انجام کارهای ساختمانی و صنعتی کمک می‌کند.

در ادامه، فیلمی از آموزش این ترفندهای کاربردی را مشاهده می‌کنید.

 

 

بیشتر بخوانید

کد ویدیو دانلود

فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۶ مهر ۱۴۰۰