گزارشگران سازمان ملل : احمدرضا جلالی در خطر مرگ است ایران باید او را آزاد کند

آر اف آی - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

تبلیغ بازرگانی

در این بیانیه، کارشناسان سازمان ملل وضعیت جسمانی احمدرضا جلالی را خطرناک توصیف کرده‌ و گفته اند که "احمدرضا جلالی در وضعیتی حقیقتاً وحشتناک است و از صد روز پیش در سلول انفرادی به سر می‌برد و مسئولان زندان بیست و چهار ساعت

ه

سلول انفرادی جلالی را روشن نگاه می‌دارند تا از خوابیدن وی جلوگیری کنند."

کارشناسان سازمان ملل در بیانیۀ خود تأکید کرده‌اند : "مشکلات پزشکی مانع از تغذیۀ مناسب احمدرضا جلالی شده به طوری که وی با کاهش چشمگیر وزن روبرو گشته و وضعیت جسمانی وی به گونه ای است که دیگر به سختی می تواند حرف بزند." امضاءکنندگان بیانیه بُهت و ناباوری خود را از این همه بدرفتاری و بیرحمی مقامات ایران در قبال احمدرضا جلالی ابراز داشته‌ و گفته اند که اکنون بیم آن می رود که آقای جلالی در نتیجۀ بدرفتاری‌ها و بیرحمی‌ها جان خود را در زندان از دست بدهد.  

احمدرضا جلالی کارشناس پزشکی اضطراری است که در سال ٢٠١٦ در ایران دستگیر شد. دادگاه انقلاب تهران آقای جلالی را متهم کرده که اطلاعاتی دربارۀ دو مسئول برنامۀ اتمی ایران در اختیار موساد – سازمان اطلاعات اسرائیل – گذارده و این اقدام قتل دو مسئول اتمی ایران را در فاصلۀ سال‌های ٢٠١٢-٢٠١٠ در پی داشته است.

در سال ٢٠١٨ و در پی تأئید حکم اعدام احمدرضا جلالی از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی، دولت سوئد تابعیت خود را به آقای جلالی اعطاء کرد. در سال ٢٠١٧ یک گروه از کارشناسان سازمان ملل دستگیری و حبس آقای احمدرضا جلالی را غیرقانونی و خودسرانه خواندند و خواستار آزادی فوری او شدند.

"در سال ٢٠١٨ و در پی تأئید حکم اعدام احمدرضا جلالی از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی، دولت سوئد تابعیت خود را به آقای جلالی اعطاء کرد"احمدرضا جلالی گفته است که حکومت ایران کوشیده او را به جاسوسی در اروپا وادارد و چون با مخالفت وی روبرو شده دادگاه انقلاب او را به اعدام محکوم کرده است.

کارشناسان و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در بیانیۀ خود تأکید کرده‌اند که سلول انفرادی در زندان‌های ایران فقط به آقای جلالی محدود نمی‌شود، بلکه طریقه ای سامان یافته و منظم برای تنبیه کردن زندانیان و اخذ اعترافات اجباری از آنان است. آنان کلیه بدرفتاری‌های جسمی و روانی اعمال شده علیه آقای احمدرضا جلالی را از مصادیق شکنجه دانسته‌ و افزوده اند : "ما اقدام‌های مقام‌های ایران و انفعال و بی تفاوتی کامل آنان را در قبال درخواست‌های مکرر خود جهت آزادی فوری احمدرضا جلالی به شدیدترین وجه محکوم می‌کنیم."  

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل کلیه اتهامات طرح شده علیه دکتر جلالی را "بی اساس" خوانده و خواستار آزادی و بازگشت هر چه سریعتر وی به خانواده‌اش در سوئد شده‌اند.    

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

منابع خبر

اخبار مرتبط