زمین‌لرزه در شهر شنبه استان بوشهر (۲)

تصاویر: زمین لرزه در شهر شنبه در استان بوشهر

تابناک
جهان نیوز - ۲۰ فروردین ۱۳۹۲

منابع خبر