گسترش دامنه حمایت از نخبگان دینی و فرهنگی کردستان

گسترش دامنه حمایت از نخبگان دینی و فرهنگی کردستان
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۳ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۱۳ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۷ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۳ شهریور ۱۴۰۰