هم اکنون هوای تهران سالم است

هم اکنون هوای تهران سالم است
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۳ تیر ۱۳۹۹

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پنجشنبه هفته گذشته تنها روز دوشنبه هوای پایتخت در شرایط سالم باقی ماند و مابقی روزها با افزایش غلظت آلاینده های تعداد روزهای ناسالم هوای تهران را از ابتدای سالجاری تا کنون به ۱۲ روز رساند.

امروز هوای تهران پس از چند روزی که با غلظت آلاینده های هوا مواجه بود با قرارگیری میانگین شاخص کیفی هوای پایتخت طی ۱۲ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۸ قرار گرفته است در شرایط سالم قرار گرفته و  این شاخص در یک روز گذشته بر روی عدد ۹۵ قرار داشت.

با توجه به اینکه آلاینده غالب این روزها، ازن بوده است، پیش بینی می شود در ساعات میانی روز با تابش خورشید و فعالیت بیشتر منابع آلاینده متحرک و ثابت باز هم غلظت این آلاینده افزایش یابد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۱۳ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۱۳ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۱۳ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۱۳ تیر ۱۳۹۹