نقش ضعیف مالیات در اقتصاد ایران

نقش ضعیف مالیات در اقتصاد ایران
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۰ آذر ۱۴۰۰

در بیشتر کشورهای پیشرفته مالیات نقش بسزایی را در تأمین بودجه دارد؛ به طوری که تا ۶۴ درصد از بودجه عمومی هم به مالیات اختصاص پیدا می‌کند.

منابع خبر

اخبار مرتبط