فیلم: نبرد حیوانات مختلف با پهبادهای فیلمبرداری

فردا - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

واکنش حیوانات گوناگون را، از پرنده گرفته تا درنده، پس از دیدن پهباد‌های فیلمبرداری موسوم به هلی شات تماشا کنید

منابع خبر